12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού

ΘΕΜΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις
Θέμα 1οΑ) Έγκριση παράτασης των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Δάφνης Υμηττού με τους ίδιους όρους: α) Κοινωνικό Παντοπωλείο , β) Παροχή Συσσιτίου και γ) Κοινωνικό Φαρμακείο του Ε.Π. «Αττική» με κωδικό ΟΠΣ: 5001456 και Β) εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή.
Θέμα 2οΤροποποίηση της αριθμ.87/2022 απόφασης του σώματος για παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για