12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμητού 18.11.2020

12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμητού 18.11.2020

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

  Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις  
Θέμα 1ο Ενημέρωση σχετικά με την πανδημία covid-19 στον Δήμο Δάφνης Υμηττού κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 2ο Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
Θέμα 3ο Ανάκληση της αριθμ.71/2020 προηγούμενης απόφασης που αφορά στην έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021 και λήψη νέας, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
Θέμα 4ο Επικαιροποίηση της αριθμ.44/2020 προηγούμενης απόφασης του σώματος που αφορά ορισμό εκπροσώπου στην επιτροπή χορήγησης ειδικού βοηθήματος – επιδόματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος και εντολής επανασύνδεσης σε ευπαθείς καταναλωτές κα ΘΑΝΟΥ
Θέμα 5ο Ένταξη πίστωσης ποσού για   το έργο «Συντήρηση και ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δάφνης Υμηττού» κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
Θέμα 6ο Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού» κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου κ. ΚΑΜΑΤΣΟΣ –Δ/ΝΤΗΣ Ν.Π. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για