12η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού την 29-6-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 9/2023 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα της μελέτης «Βιοκλιματική Ανάπλαση παραδρόμου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

ΘΕΜΑ 3. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή κτηρίου Πολυϊατρειων και Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων στην Κοινότητα Παπάγου».

ΘΕΜΑ 4. Εξέταση αιτήματος – προσφοράς (αριθ. πρωτ. 13478/12-06-2023) για την απευθείας μίσθωση ακινήτου επί της οδού Εθνικής Αμύνης 60 στην Κοινότητα Παπάγου, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 78/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού.

ΘΕΜΑ 5. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023.

ΘΕΜΑ 6. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

ΘΕΜΑ 7. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Κοινότητα Παπάγου
α. Εφέσου 28 & Μαγνησίας.
• Κοινότητα Χολαργού
α. Κιλκίς 2,
β. Ναυαρίνου 13,
γ. Σκρά 10.

ΘΕΜΑ 8. Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση συμβάσεων τριών (3) υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, κατόπιν παράτασης της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

ΘΕΜΑ 9. Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση συμβάσεων έξι (6) υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, κατόπιν παράτασης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας» του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

ΘΕΜΑ 10. Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2022-2023.

ΘΕΜΑ 11. Έγκριση σχεδίου Συμφώνου Συνεργασίας με Φιλοζωικά Σωματεία, βάσει του Ν. 4830/2021 (άρθρο 10, παρ. 2).

ΘΕΜΑ 12. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 39/2023 απόφασή του.

ΘΕΜΑ 13. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 34/2023 απόφασή του.

ΘΕΜΑ 14. Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης του υπ’ αριθ. 14609/23-06-2023 αιτήματος της παράταξης «Δίκτυο Πολιτών Χολαργού – Παπάγου», σχετικά με το θέμα «Δωρεάν πόσιμο νερό σε κοινόχρηστες βρύσες και σε κάθε τραπέζι εστίασης».

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για