12η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 19.05.21

12η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 19.05.21

Σας καλούμε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις              19-05-2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με:
– το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ Α΄55/     11-03-2020, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 – ΦΕΚ A\’ 76/03.04.2020,
– την υπ’αρ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
– την υπ’αρ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
– την υπ’αρ. 163/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
– την υπ’αρ. 60249/22-09-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
– την υπ΄αρ. 426/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου, διάρκεια 60΄
Β. Έκτακτα θέματα  
Γ. Τακτικά θέματα

1.    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κηφισιάς σε Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυμία «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ» και ορισμός εκπροσώπου.

2.    Ανάκληση της υπ΄αρ. 573/2017 απόφασης του Δ.Σ. κατόπιν γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας.

3.    Επί της υπ’ αρ. 38/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί επικαιροποίησης της υπ΄ αριθμ. 54/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για τη μονοδρόμηση της οδού Ανοίξεως, στο τμήμα μεταξύ των οδών Γ. Λύρα και Χαρ. Τρικούπη στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, με κατεύθυνση από την οδό Γ. Λύρα προς την οδό Χαρ. Τρικούπη.

4.    Επί της υπ’αρ. 39/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την μονοδρόμηση οδού Αγραύλης στην Κηφισιά.

5.    Επί της υπ’αρ. 46/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί των  οδών Σπανουδάκη, Πλατάνων και Μαντέλου στη συμβολή της με την οδό Αγράμπελης στην Κηφισιά.

6.    Επί της υπ’αρ. 48/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την απαγόρευση διέλευσης φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων από την υπέργεια οδογέφυρα της οδού Θεσσαλονίκης στην Κηφισιά.

7.    Επί της υπ’αρ. 51/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την κατασκευή διάβασης πεζών επί της οδού Κοκκινάκη πριν τη συμβολή της με την οδό Δοϊράνης στην Κηφισιά.

8.    Επί της υπ’αρ. 52/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων στη διασταύρωση των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Στροφυλίου στη Νέα Ερυθραία.

9.    Επί της υπ’αρ. 56/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την χορήγηση ειδικής άδειας διέλευσης οχημάτων βαρέως τύπου, λόγω τροφοδοσίας καταστήματος στην οδό Αίαντος στη               Ν. Ερυθραία.

10.    Επί της υπ’αρ. 97/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί της οδού Μελισσίων, στη συμβολή της με την οδό Αδαμών στην Κηφισιά.

11.    Επί της υπ’αρ. 98/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την δέσμευση μιας (1) θέσης στάθμευσης του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Σ.Ε.Σ.) επί της οδού Ηρ. Αττικού στην Κηφισιά, για την εξυπηρέτηση των οχημάτων του γραφείου της Κοινότητας Κηφισιάς.

12.    Επί της υπ΄αρ. 99/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την διαμόρφωση των διαβάσεων των πεζών και κατασκευή δενδροδόχων και ρείθρου επί της οδού Λεβίδου στη συμβολή της  με τις οδούς Αργυροπούλου και Παπαδιαμάντη, μεταξύ τω Ο.Τ. 72 & 77 και των Ο.Τ. 73 & 80 στην Κηφισιά.

13.    Επί της υπ΄αρ. 11/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί των οδών Ιφιγένειας, Πηλέως και Ορφέως στη συμβολή τους με την οδό Μπακογιάννη στην Κηφισιά.

14.    Επί της υπ΄αρ. 12/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί των οδών Πέλλης και Δωδώνης, στη συμβολή τους με την οδό Αγ. Παρασκευής στην Κηφισιά.

15.    Σύσταση προσωποπαγούς θέσεως με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως (αρ. Αποφ. Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 1563/2020).

16.    Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εμπορικό κατάστημα λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών», επί των οδών Αργυροπούλου, Λεβίδου και Κολοκοτρώνη (εμπορικό κέντρο), και όχι αναψυκτήριο «take away – καφέ», Ο.Τ. 73, Κηφισιά.

17.    Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εμπορικό κατάστημα» (παντοπωλείο – κάβα ποτών – ξηρών καρπών – πρατήριο άρτου – ζαχαρωδών προϊόντων – ειδών ζαχαροπλαστικής – γαλακτοπωλείο) και όχι αναψυκτήριο «take away – καφέ» επί της οδού Παπαδιαμάντη 10, Ο.Τ. 80, Κηφισιά.

18.    Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών – παντοπωλείο» και όχι αναψυκτήριο «take away – καφέ» στην οδό Κασσαβέτη 1, Ο.Τ. 81, Κηφισιά.

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                        του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                             ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ    

                                     

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για