13η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 06.06.2018

13η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 06.06.2018

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 καλείστε στην 13η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την Τετάρτη 06 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:30 με θέμα:

Αίτημα παράτασης προγραμματικής σύμβασης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» (13-06-2014, μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Κηφισιάς).

Η σύγκληση αυτής της συνεδρίασης προκαλείται διότι η ανωτέρω σύμβαση λήγει στις 13-06-2018 και η κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης πρόκειται να εισηγηθεί σχετικά και το Περιφερειακό Συμβούλιο να συζητήσει το θέμα ως έκτακτο αύριο Πέμπτη 07-06-2018. Ο Δήμος μας προσκόμισε ήδη στην Περιφέρεια Αττικής την υπ’αρ. 48/2018 οικοδομική άδεια ενώ επίσης έχουν εκπονηθεί και οι απαραίτητες μελέτες.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για