13η Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου

Θέμα 1ο :
Αίτημα παραχώρησης δημοτικού κτιρίου για δημιουργία 5ου Βρεφικού Σταθμού.

Θέμα 2ο :
Λήψη απόφασης για την έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3Ης ΗΛΙΚΙΑΣ» Δήμου Ασπροπύργου.

Θέμα 3ο :
Λήψη απόφασης για την έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» Δήμου Ασπροπύργου.

Θέμα 4ο :
Λήψη απόφασης για την παράταση προγραμματικής σύμβασης

Θέμα 5ο :
Λήψη απόφασης για «Έγκριση Β’ κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2023 για λειτουργικές
δαπάνες σχολείων

Θέμα 6ο :
Διαγραφή κλήσης ΚΟΚ επ’ ονόματι ΚΟΡΟΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΛΕΞΙΟΥ.

Θέμα 7ο :
Διαγραφή κλήσης ΚΟΚ επ’ ονόματι ΒΑΡΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Θέμα 8ο :
Διαγραφή κλήσης ΚΟΚ επ’ ονόματι ΞΥΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

Θέμα 9ο :
Διαγραφή ΧΚ4784/2021 για παραχώρηση οικογενειακού τάφου.

Θέμα 10ο :
Επιστροφή ποσού 140,00 € στην Σεβαστοπούλου Ανδρονίκη του Γεωργίου ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Θέμα 11ο :
Επανυποβολή απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΑΚΩΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ , σύμφωνα με το κεφ. Η του Ν.4759/2020.

Θέμα 12ο :
Λήψη απόφασης για την παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης του Έργου: «Κατασκευή Αθλητικού Χώρου Στο Ρουπάκι».

Θέμα 13ο :
Λήψη απόφασης για: «Αλλαγή Χωροθέτησης μίας Γωνίας Ανακύκλωσης σε
εφαρμογή προγραμματικής σύμβασης με ΕΔΣΝΑ».

Θέμα 14ο :
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του Πολιτιστικού Κέντρου ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2023 στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3Ης ΗΛΙΚΙΑΣ», (ΟΑΦΝΤΗ)

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για