13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.04.2019

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.04.2019

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019και ώρα19:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από τον Δήμο μας μηνός Μαρτίου 2019 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

 2. Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας

 3. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας

 4. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας.

 5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2019.

 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση προς κατηγοριοποίηση της Αθλητικής Εγκατάστασης του Σκοπευτικού Ομίλου Ελευσίνας.

 7. Λήψη απόφασης περί αποδοχής συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 4721/23-1-2019 πρόσκλησης V με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της χώρας».

 8. Απαλλαγή από προσαυξήσεις.

 9. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων της πόλης.

 1. Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης που αφορά στην Μίσθωση Μηχανημάτων Έργων, Οχημάτων, Γερανών κ.λ.π. (Μηχανικό σάρωθρο με χωρητικότητα κάδου 4 έως 6 m3, Μίνι φορτωτής (διαβολάκι) κατ’’ ελάχιστο 45 Hp, Μίνι εκσκαφέας (τσαπάκι) με σφύρα τουλάχιστον 150 kg και πραγμ. ισχύος κατ’ ελάχιστον 28 Hp φορτωτής λαστιχοφόρος πραγμ. Ισχύος κατ’ ελάχιστον 142 PS, μίσθωση φορτηγού (Σ).

 2. Λήψη απόφασης για την χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Τραπεζούντος & Εθνικής Αντιστάσεως 11 της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

 3. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δένδρου σε κοινόχρηστο χώρο της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας σχολικού χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας, στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου Δημ. Σχολείου Ελευσίνας για πραγματοποίηση των συνεδριάσεών του.

 5. Επί αιτήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας για την παραχώρηση του θεατρικού χώρου του Ελαιουργείου στο νηπιαγωγείο ΒΙΟΛΕΤΑ.

 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για