13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 10-04-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να χειριστεί τη με αριθμ. ΠΡ 1910/2023 προσφυγή που
άσκησε ο «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς.

ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να χειριστεί τη με αριθμ. ΠΡ 1851/2023 προσφυγή που
άσκησε ο «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς.

ΘΕΜΑ 3. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της προσφυγής ΠΡ 7178/2019
που άσκησε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας και κατά της επιβολής φόρου για το πρώτο
εξάμηνο του έτους 2019.

ΘΕΜΑ 4. Έγκριση χορήγησης (1ης) παράτασης σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Νέου Χώρου Πολιτισμού
στο Ο.Τ. 162 επί της οδού Δαρδανελίων της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 5. Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων με υποβιβασμό πεζοδρομίου έμπροσθεν της δραστηριότητας Πλυντήριο
Αυτοκινήτων με την επωνυμία: «ELEUSISPARK&WASHE.E.».

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση προσδιορισμού ύψους καταβαλλόμενης αποζημίωσης, ανά συνεδρίαση, στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου
για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού.

ΘΕΜΑ 7. Λήψη απόφασης για την έκτακτη επιχορήγηση ποσού 5.000,00 € στον ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ Α.Ο. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ,
στα πλαίσια της διαδικασίας των playoff.

ΘΕΜΑ 8. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου στην Δημοτικής Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ελευσίνας, μέχρι τις
29-6-2024.

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής και Διαχείρισης Τουριστικού προϊόντος του Δήμου Ελευσίνας –
Μαγούλας για το έτος 2024. (εισηγητής ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Ρουμελιώτης)

ΘΕΜΑ 10. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος
Ελευσίνας Α.Ε. (Ο.Λ.Ε.)

ΘΕΜΑ 11. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών.

ΘΕΜΑ 12. Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου μετά του αναπληρωτή του για την συγκρότηση επιτροπής βάσει του άρθρου 35 της
αριθμ. 2131.4/90224/2022 Υ.Α. (Β’ 6543)

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για