13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 16.05.2017

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 16.05.2017

 

 

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 16 Μαΐου 2017και ώρα8:30 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Παιδικού Σταθμού Μαγούλας, ΦΕΚ /τεύχος Α’/102/29-05-1985, σε Βρεφονηπιακό σταθμό της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας.

  2. Λήψη απόφασης για την αδειοδότηση επαγγελματιών σχετικά με την εμποροπανήγυρη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

 

                                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                      ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για