13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.22.06.2022

13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.22.06.2022

1.    Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Μακρής.

2.    Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος.

3.    Επί της υπ’ αρ. 38/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για τη μονοδρόμηση της οδού Ανοίξεως, στο τμήμα μεταξύ των οδών Γ. Λύρα και Χαρ. Τρικούπη στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, με κατεύθυνση από την οδό Γ. Λύρα προς την οδό Χαρ. Τρικούπη.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Μακρής.

4.    Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του κυλικείου έμπροσθεν του κτιρίου της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς επί της οδού Αχαρνών 43 με διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος

5.    Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, εμπορικού καταστήματος λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών <πρατήριο άρτου – ζαχαροπλαστική> σε ακίνητο επί της οδού Εμμ. Μπενάκη 4Α Ο.Τ. 168, στο παραδοσιακό τμήμα της Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.

6.    Έγκριση για την καταστροφή άχρηστων υλικών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Καυγαλάκης.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για