13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 22.07.20

13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 22.07.20

Σας καλούμε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22-07-2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:45, η οποία θα γίνει δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με:

 • το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» – ΦΕΚ 55/11-3-2020,

 • την υπ’αρ. 18318/13-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση Συλλογικών οργάνων των δήμων και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19»,

 • το άρθρο 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» – ΦΕΚ 75/30-3-2020,

 • την υπ’αρ. 40/31-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»,

–   την υπ’αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», και με τα εξής θέματα:

     Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 29-04-2020, 13-5-2020, 17-06-2020, 01-07-2020.

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

     Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60΄ (40΄ερωτήσεις – τοποθετήσεις και 20΄απαντήσεις)

     Δ. Έκτακτα θέματα

     Ε. Τακτικά θέματα

 1. Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση υποβολής της Β ́ Τριμηνιαίας Έκθεσης (Ιανουαρίου – Ιουνίου) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

 1. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του Δημαρχείου Κηφισιάς επί των οδών Διονύσου και Μυρσίνης 2, με τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας.

 1. Γνωμοδότηση επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Έγκριση αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης συνολικά 222,87 τ.μ. στην περιοχή της Κηφισιάς σε κοινόχρηστο χώρο μεταξύ των οδών Λεβίδου και Ζεφύρου στο Ο.Τ. 317, 331 και 391 για διάνοιξη οδού.

 1. Επί του υπ΄αρ. 1/2020 πρακτικού Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Κηφισιάς έκθεσης Επιτροπής Προσκυρωτέων Εκτάσεων σχετικά με τον προσδιορισμό αξίας προσκυρωτέας έκτασης 55,43 m2, επί της οδού Εθνικού Στρατού, Ο.Τ. 714, Κηφισιά.

 1. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση λειτουργίας καταστήματος «σχολής χορού και γυμναστικής», σε ακίνητο επί της οδού Πάρνωνος 2, Κηφισιά.

 1. Εφαρμογή (λειτουργία) χρήσεως «εστιατόριο» στο διατηρητέο κτήριο επί της οδού Λ. Κηφισίας 317B, στο Ο.Τ. 222, Κηφισιά.

 1. Έγκριση πρακτικού Νο1: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Παιδιών του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Επιστροφή χώρων διαδοχικής ταφής στο Κοιμητήριο Κηφισιάς και επαναδιάθεση σε νέους ενδιαφερόμενους.

 1. Επί της 6/2020 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας.

 1. Επί της 58/2020 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί μετονομασίας της στάσης αστικού λεωφορείου «Στάση Λαΐου», στην περιοχή Καλυφτάκη του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Επί της 62/2020 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κατάργησης θέσης περιπτέρου επί της συμβολής των οδών Χαρ. Τρικούπη & Πάρου και περί μετατόπισης του περιπτέρου που βρίσκεται επί της Πλατείας 28ης Οκτωβρίου, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου έναντι αρ. 24, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας.

 1. Κατανομή επιχορήγησης από ΚΑΠ 2020 για επισκευή και συντήρηση στις Σχολικές Επιτροπές ΠΕ και ΔΕ με το ποσό των 107.039,20 € .

 1. Έγκριση κατανομής ΦΗΧ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ποσού 150.000,00 € .

 1. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με το ποσό των 20.000,00€, για την κάλυψη δαπανών υλοποίησης της δίχρονης προσχολικής εκπ/σης (προμήθεια εξοπλισμού προκάτ και Νηπ/γείων κλπ).

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019».

 1. Κοπές δένδρων.

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Περιβάλλοντος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για