13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ

 1. Συζήτηση επί του αιτήματος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Κηφισιάς για τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου. (Διάρκεια συζήτησης 2 ώρες)
 • Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».
 • Συμπλήρωση της 49/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την έγκριση Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κηφισιάς και των Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2023, με την προσθήκη του αναμορφωμένου Ο.Π.Δ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος ΝΠΔΔ κ. Βλάχου

 • Έγκριση μείωσης τελών ύδρευσης λόγω μη διαπιστωμένης αφανούς διαρροής του υδρομετρητή με αρ. 15-128970 σε όνομα ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αντιδήμαρχος κ.Καυγαλάκης – Υπηρεσία Ύδρευσης

 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του     έργου: «Ανάπλαση – αξιοποίηση τμήματος της περιοχής Γράμμου – Φοίνικα που περιλαμβάνει τα Ο.Τ. 1040, 1041 και 1042».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 • Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2020».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 • Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Νεκροταφείου Κηφισιάς επί των οδών Αγίου Τρύφωνος & Καρπάθου με τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας.

      ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Επί της υπ΄αρ. 7209/17-02-2023 εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τη διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Επί της υπ΄αρ. 8986/01-03-2023 εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τη διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Επί της υπ΄αρ. 8078/22-02-2023 εισήγησης του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών, Εισφορών & Δημόσιας Περιουσίας για τη διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους Χρηματικούς Καταλόγους (Χ.Κ.) με τις αναλογούσες προσαυξήσεις.  

   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Επί της υπ΄αρ. 8222/23-02-2023 εισήγησης του Τμ. Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων, Προστίμων & Παραβόλων για τη διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. ΠΟΕ (ετών 1996-2012).

   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Επί της υπ’αρ.5869/09-02-2023 εισήγησης του Τμ. Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών/Οικονομικών Δραστηριοτήτων για τη διαγραφή των υπ’αρ. 1209 και 1210 χρηματικών καταλόγων που αφορούν μισθώματα περιπτέρου και χαρτόσημο/ΟΓΑ αντίστοιχα για το οικ. έτος 2023.

   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μην εμπορικού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών σε ακίνητο επί της οδού Κασσαβέτη 19 στο Ο.Τ. 75, στη Ζώνη ΙΙ του Παραδοσιακού τμήματος πόλης του Δήμου Κηφισιάς.

  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρμαδιάς – Επιτροπή Πολεοδομικών Θεμάτων

 1. Επί της 8390/24-02-23 εισήγησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την διαχείριση πρασίνου.

  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αντιδήμαρχος κ. Σκορδίλης – Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για