14η Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση Πρακτικού Διακομματικής Επιτροπής.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για