14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 29.05.2018

14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 29.05.2018

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 29 Μαΐου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έκδοση Ψηφίσματος συμπαράστασης στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη για την πρόσφατη επίθεση εναντίον του.

 2. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής.

 3. Αντικατάσταση τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.

 4. Αντικατάσταση Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.

 5. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας: «Τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ. – ενημερωτικών επιγραφών στην Δ.Ε. Ελευσίνας».

 6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας: «Τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ. – ενημερωτικών επιγραφών στην Δ.Ε. Μαγούλας».

 7. Έγκριση τεχνικής μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της που αφορά την «Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων».

 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής Αφανών Εργασιών του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Μαγούλας».

 9. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειμένων Γραφείου».

 10. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας Φάξ, Φωτοτυπικών, Αριθμομηχανών, Μηχανών Γραφείου κ.λ.π»

 11. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της δαπάνης Φιλοξενίας (Ενοικίαση) Εφαρμογών Λογισμικού.

 1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκπόνησης της υπηρεσίας: «Ψηφιοποίηση εγκεκριμένων σχεδίων πόλης Δ.Ε. Ελευσίνας σε υπόβαθρο Εθνικού Κτηματολογίου και χαρτών Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου».

 2. Λήψη απόφασης για την ανάγκη στείρωσης, περίθαλψης & περισυλλογής αδέσποτων ζώων.

 3. Λήψη απόφασης για την ανάθεση της διαχείρισης του Παλαιού Ελαιουργείου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας.

 4. Λήψη απόφασης για την ανάγκη συμμετοχής εκπροσώπου του Δήμου στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Αειφόρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Νάξο από την 12η -6-2018 έως την 13η-6-2018.

 5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της Δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό τεσσάρων (4) προσφυγών, τις οποίες άσκησε η εταιρεία «Χαλυβουργική Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας.

 6. Διαγραφές οφειλών τέλους ύδρευσης Δ.Ε. Μαγούλας.

 7. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

 8. Επιστροφή χρημάτων και διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα.

 9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων του 1ου – 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας» για την διεξαγωγή προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

 10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας», για την διεξαγωγή προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 12. Επί αιτήματος Αθλητικού Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ».

 13. Επί αιτήματος Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας.

 14. Επί αιτήματος Συλλόγου Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας – Ειδυλλίας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για