14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 22.05.2017

14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 22.05.2017

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Δευτέρα 22 Μαϊου 2017και ώρα20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

 2. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ελευσίνας.

 3. Λήψη απόφασης για την σύσταση, στελέχωση και λειτουργία Μηχανισμού Πιστοποίησης εκτέλεσης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ του Δήμου Ελευσίνας».

 4. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Διανοίξεις οδών , καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις ρυμοτομούμενων στην περιοχή Αεροδρομίου» της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

 5. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σταμπωτού οδοστρώματος επί της οδού Εφέσου της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας»

 6. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κ.Ε.Δ.Ε. από τον Δήμο μας μηνός Δεκεμβρίου 2016 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

 7. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από τον Δήμο μας, μηνός Απριλίου 2017 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

 8. Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την οργάνωση διαδικασιών λειτουργίας αποθηκών και διαχείρισης αποθεμάτων του Δήμου Ελευσίνας.

 9. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ελευσίνας.

 10. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας μεταφορικών μέσων – (τράκτορα, ημιρυμουλκούμενου, απορριμματοφόρου, φορτηγού ανατρεπόμενου).

 11. Λήψη απόφασης για την ανάγκη συντήρησης – επισκευής Μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Μαγούλας.

 12. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας οργάνων παιδικών χαρών.

 13. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας ειδών Σημαιοστολισμού.

 1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της δαπάνης αμοιβών δικαστικών επιμελητών.

 2. Λήψη απόφασης για την ανάγκη Συντήρησης Οδών στις Δ.Ε. Ελευσίνας – Μαγούλα (αυτεπιστασία) και συγκεκριμένα για την Προμήθεια υλικών & εκμίσθωση Μηχανημάτων.

 3. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της διαδικασίας με διαπραγμάτευση του διαγωνισμού «Συντήρηση & Επισκευή Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ελευσίνας (Ομάδα Α2 Συντήρηση – Επισκευή Ελαστικών Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου).

 4. Λήψη απόφασης για την ανάγκη πραγματοποίησης της δαπάνης τεχυδρομικών τελών για τις υπηρεσίες του Δήμου.

 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 6. Λήψη απόφασης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Καταπολέμηση Ρατσισμού μέσω Τέχνης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Ελευσίνας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.

 7. Λήψη απόφασης για την Σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού (ΕΦΔ) καταναλωτικών διαφορών του Δήμου Ελευσίνας.

 8. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 289/16 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 9. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοϊακά επιδόματα.

 10. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου σε συνέδριο με τίτλο: «Safe Athens 2017: Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας».

 11. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για τον χειρισμό τριών προσφυγών της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. που αφορούν την επιβολή δημοτικών φόρων & τελών για τους μήνες Μάρτιο & Ιούλιο 2008 και Μάιο 2009.

 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2017.

 13. Διαγραφές οφειλών τέλους ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας.

 14. Διαγραφή οφειλών τέλους 0,5% και μερική διαγραφή τέλους 2% επί των ακαθάριστων εσόδων και αναλογούντος προστίμου.

 15. Λήψη απόφασης για την αδειοδότηση επαγγελματιών σχετικά με την εμποροπανήγυρη της Αναλήψεως στην Μαγούλα.

 16. Επί αιτήματος Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας για παραχώρηση χώρου.

 17. Επί αιτήματος Ένωσης Κρητών Ελευσίνας «Η ΜΕΓΑΛΟΝΝΗΣΟΣ» για παραχώρηση χώρου.

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

              ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για