14η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 15.11.2018

14η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 15.11.2018

Συνεδρίαση: 14η

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15.11.2018 και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.
2. Έγκριση προϋπολογισμού τού Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», οικονομικού έτους 2019.
3. Έγκριση προϋπολογισμού τού Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», οικονομικού έτους 2019.
4. Έγκριση προϋπολογισμού τού Ν.Π.Δ.Δ. «Αρχείο – Μουσείο Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών Αττικής», οικονομικού έτους 2019.

 

Χολαργός, 09.11.2018

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για