14η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 02.09.20

14η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 02.09.20

Σας καλούμε στην 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 02-09-2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:45, η οποία θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» στο Δημαρχείο Κηφισιάς σύμφωνα με:

 • το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» – ΦΕΚ 55/11-3-2020,

 • την υπ’αρ. 18318/13-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση Συλλογικών οργάνων των δήμων και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19»,

 • το άρθρο 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» – ΦΕΚ 75/30-3-2020,

 • την υπ’αρ. 40/31-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»,

– την υπ’αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», και με τα εξής θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 22-07-2020.

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60΄ (40΄ερωτήσεις – τοποθετήσεις και 20΄απαντήσεις)

Δ. Έκτακτα θέματα

Ε. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2020.

 1. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2020.

 1. Επί της 61/2020 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί μετατόπισης περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 59 Πλατείας 28ης Οκτωβρίου, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας σε νέο σημείο επί της οδού Ελαιών και Ρέμβης στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς.

 1. Λήψη απόφασης για την εποχικότητα λειτουργίας των ασκεπών χώρων της εταιρείας με την επωνυμία «Κλινική Νευρολογική και Ψυχιατρική Χαρ. Ν. Σινούρη Α.Ε.» .

 1. Ορισμός Προέδρου με τον αναπληρωτή του και υπαλλήλου που εκτελεί χρέη γραμματέα για τη Συγκρότηση Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2020.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη σε δημοτικά ακίνητα για την ανέγερση εκπαιδευτικών κτηρίων και γυμναστηρίων».

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ‘ΒΑΡΔΑΞΗΣ’ ΔΕ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για