15η “Ειδική” Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

Θέματα:

  1. Έγκριση Ισολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π.∆.∆. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» ∆ήμου Κηφισιάς.
    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ΝΠ∆∆ κ. Κούτση
  2. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π.∆.∆. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» ∆ήμου Κηφισιάς.
    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ΝΠ∆∆ κ. Κούτση

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για