15η Εκτακτη Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.14.07.2022

 1. Έγκριση 7 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος.
 2. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας μίσθωσης κτιρίου για τη λειτουργία
  παιδικού σταθμού του Δήμου Κηφισιάς.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αυλήτης
  Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, διότι η 14η τακτική συνεδρίαση που είχε
  προγραμματιστεί για σήμερα 13-07-2022, για τη συζήτηση και ψήφιση 10 θεμάτων,
  μεταξύ των οποίων και τα δύο ανωτέρω, ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.
 3. Η καθυστέρηση στην έγκριση της Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού θα
  επιφέρει μετά βεβαιότητας δυσμενέστατες συνέπειες στην λειτουργία του Δήμου
  όπως ενδεικτικά:
  α) Η μη απορρόφηση της επιχορήγησης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
  100.000,00€ και η μη έναρξη κατεπειγουσών εργασιών υλοτόμησης δασικής
  ύλης και καθαρισμού υπολειμμάτων στα δάση και στη ζώνη μίξης δασών,
  πόλεων και οικισμών ενώ ο Δήμος μας έχει ήδη κηρυχθεί με την
  υπ΄αρ.πρωτ.:15806/22-06-2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
  Προστασίας, σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω
  επαπειλούμενου κινδύνου από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
  β) Η μη απορρόφηση της επιχορήγησης των 686.158,00€ για την κάλυψη
  λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών λόγω της αύξησης του ενεργειακού
  κόστους, που οφείλει άμεσα να καταβάλει ο Δήμος μας προς εξόφληση
  υποχρεώσεών του, ηλεκτρικού ρεύματος.
 4. Η μίσθωση ενός κτηρίου στην ευρύτερη περιοχή της Κηφισιάς, κατάλληλο για
  στέγαση των δραστηριοτήτων Παιδικού Σταθμού, όπου θα εξυπηρετεί και τις
  τρεις Κοινότητες είναι αναγκαία για να επιτευχθεί η απορρόφηση όσο το δυνατόν
  περισσοτέρων παιδιών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των παιδικών
  σταθμών.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για