15η Συνεδρίαση (Δια Ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας

θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΝΟΜΙΚΑ

 1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Ιωάννη Παυλόπουλου για τον χειρισμό της
  απαλλοτριωτικής διαδικασίας υπέρ του Δήμου για την απόκτηση ακινήτων επί των
  Ο.Τ. 58 – 74 Μαγούλας.
 2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το
  χειρισμό
  τεσσάρων (4) προσφυγών της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.»
  κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για διάφορα χρονικά διαστήματα
  του 2020 (ΠΡ6412/2020, ΠΡ7425/2020 και κατά χωρισμόν δικογράφων
  ΠΡ199/2023, ΠΡ200/2023)

ΤΕΧΝΙΚΑ–ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιοι Αντιδ/χοι κ.κ. Αθ. Μαυρογιάννης,
Γ.Ηλιόπουλος

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού
  Προϋπολογισμού ο.ε. 2023.
  ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης
 2. Έγκριση σύναψης και όρων 1 ης παράτασης της σύμβασης κατασκευής του έργου με
  τίτλο: «Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος «ΙΡΙΣ» και αλλαγή χρήσης σε
  χώρο πολιτιστικών λειτουργιών – Καμινάδα».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής που εκδόθηκαν μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.
  16711/7-10-2022 σύμβαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 16897/8-10-2020
  αρχικής σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Λοιπές πρόσθετες παροχές
  (παστεριωμένο γάλα)»
  ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ– Υπεύθυνος Γ.Γραμματέας κ. Ιωάννης
  Παναγιωτούλιας)
 2. Έγκριση Προγράμματος Συνδυασμένων Δράσεων Τουριστικής Προβολής του
  Δήμου Ελευσίνας για το έτος 2023.

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την
  επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας»
 2. Αντικατάσταση τακτικών μελών της Επιτροπής Λειτουργίας του Κοινωνικού
  Παντοπωλείου.
 3. Αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου στο Εθνικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων –
  Προαγωγής Υγείας.
 4. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.
 5. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
  Προσώπου με την επωνυμία: «Eνιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας».
 6. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην τριμελή Διοικούσα Επιτροπή του
  Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Το.Π.Φ.Υ.) Ελευσίνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για