15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 05.06.2018

15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 05.06.2018

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση – Ενημέρωση για την λειτουργία του Σ.Δ.Κ. Μαγούλας.

 2. Συζήτηση για την πρόταση του Νόμου Κλεισθένης.

 3. Λήψη απόφασης για την ανάγκη σύναψης Προγραμματικής σύμβασης με το Ε.Μ.Π. με στόχο την «Διερεύνηση στρατηγικών για τη μετάβαση ενός Οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης στη κοινότητα των έξυπνων πόλεων με εφαρμογή νέων συστημάτων καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας».

 4. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου για το 1ο τρίμηνο 2018.

 5. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας & Μαγούλας.

 6. Λήψη απόφασης για την χορήγηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α.

 7. Λήψη απόφασης για την διάθεση θέσεων μαθητείας στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης των μαθητών ΕΠΑ.Λ & ΕΠΑ.Σ μαθητείας ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2018-2019.

 8. Ορισμός εκπροσώπου μετά του αναπληρωτή του στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Ελευσίνας.

 9. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό μίας (1) προσφυγής, την οποία κατέθεσε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας.

 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 11. Διαγραφή οφειλής κατά το 60% λόγω εκκρεμοδικίας.

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης χώρων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας στην Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας «Ελευσίς 2021», για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Φεστιβάλ «Συνοικισμός», κατά την περίοδο 14-26 Ιουνίου 2018.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για