15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 07.07.20

15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 07.07.20

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση στην  15η   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
                  (κεκλεισμένων των θυρών) »

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18  καλείστε την  Τρίτη 7  Ιουλίου 2020 και ώρα  20:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας  (τήρηση του μέτρου των αποστάσεων σύμφωνα με το  ά. 12 του Ν.1869/2020 ΦΕΚ τεύχος Β΄) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ

1.    Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου μας.

2.    Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση των Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου μας.

3.    Επί αιτήματος Ένωσης Κρητών Ελευσίνας «Η Μεγαλόνησος» για παραχώρηση χώρου των παλαιών αποθηκών της Ελαιουργικής.

ΝΟΜΙΚΑ

4.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Γεωργίας Δημομελέτη για το χειρισμό μίας προσφυγής την οποία άσκησε ο Παναγιώτης Παυλόπουλος κατά του Δήμου Ελευσίνας.

5.    Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Σπυρίδωνα Γκλιάτη για το χειρισμό μίας προσφυγής την οποία άσκησε η Χαρίκλεια Μασκίνη κατά του Δήμου Ελευσίνας.

6.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Δήμητρας Κοκκινιώτη για το χειρισμό μίας προσφυγής την οποία άσκησε ο Σταμάτιος Κοτζιάς κατά του Δήμου Ελευσίνας.

7.    Καθορισμός αμοιβής των δικηγόρων Μιχάλη και Γιώργου Τριαλώνη για την άσκηση εφέσεων κατά των 9232, 9248, 9029, 9216, 9223, 9054 & 9220/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

   
Ν.Π.Ι.Δ. – Κ.Ε.Δ.Ε.

8.    Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τη διενέργεια ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας για το έτος 2019.

9.    Επί αιτήματος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας για παραχώρηση του Παλαιού Ελαιουργείου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για