15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου 16-5-23

Θέμα 1ο : «Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 488/2017 προγενέστερης απόφασης & αναπροσαρμογή τελών υπεδάφους για το έτος 2018.

Θέμα 2ο : «Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 518/2018 προγενέστερης απόφασης &΄ αναπροσαρμογή τελών υπεδάφους για το έτος 2019»

Θέμα 3ο : «Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 257/2019 προγενέστερης απόφασης & αναπροσαρμογή τελών υπεδάφους για το έτος 2020»

Θέμα 4ο : «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 228/2020 προγενέστερης απόφασης &΄ αναπροσαρμογή τελών υπεδάφους για το έτος 2021»

Θέμα 5ο : «Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 203/2021 προγενέστερης απόφασης & αναπροσαρμογή τελών υπεδάφους για το έτος 2022»

Θέμα 6ο : «Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 207/2022 προγενέστερης απόφασης & αναπροσαρμογή τελών υπεδάφους για το έτος 2023»

Θέμα 7ο : Εκδίκαση Ενστάσεων 3ης Ανάρτησης (ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ) Πολεοδομικής Μελέτης τμήματος της Ζώνης Χονδρεμπορίου Δήμου Ασπροπύργου.

Θέμα 8ο : Εγκριση του 1ου ΑΠΕ και έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» .

Θέμα 9ο :
Έγκριση αιτήματος χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Θέμα 10ο : Διαγραφή κλήσης ΚΟΚ επ’ ονόματι ΚΟΤΣΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Θέμα 11ο : ‘Εγκριση του υπ’ αριθμ. 23741/10-5-203 Πρακτικού Έκθεσης Εκτίμησης Ακινήτου Ιδιοκτησίας κ. ΣΕΪΚΕΡΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Θέμα 12ο : ‘Εγκριση του υπ’ αριθμ. 23741/10-5-203 Πρακτικού Έκθεσης Εκτίμησης Ακινήτου Ιδιοκτησίας κ.κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ και ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΑΚΩΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ.

Θέμα 13ο : Έγκριση Οριστικής Παραλαβής Πρωτοκόλλου Παραδοτέων: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ), ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Θέμα 14ο : «Καθορισμός τιμής μονάδος για το ύψος της αποζημίωσης ιδιοκτησίας α) Ισίδωρου Ε. Τσίγκου και β) Ελένης Λ. Τσίγκου στη θέση ‘ΓΚΟΡΥΤΣΑ’».

Θέμα 15ο: Αναγκαιότητα αγοράς οικοπέδου στο Ο.Τ.299 επί των οδών Καποδιστρίου και Αιγάλεω

Θέμα 16ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Η-0313 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.

Θέμα 17: Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Η-0335 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΓΟΥΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ.

Θέμα 18ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Η-128 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Θέμα 19ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Η-0319 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΑΡΧΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ.

Θέμα 20ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Η-0310 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΕΡΜΠΟΛΙΔΟΥ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ.

Θέμα 21ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Η-0343 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΕΦΡΕΜΟΒ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ.

 Θέμα 22ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθμ Θ-0204. οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΖΝΤΑΝΟΒ ΑΛΕΞΕΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙ.

 Θέμα 23ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Η-0264 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΝΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

 Θέμα 24ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Ζ-1185 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΓΙΑΛΑΜΙΔΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ.

Θέμα 25ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Η-0404 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΝΤΖΙΟΕΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ. 

Θέμα 26ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Η-0305 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Θέμα 27ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Η-0315 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΚΩΤΣΟ ΜΑΡΙΖΑ ΤΟΥ ΜΑΚΟ.

Θέμα 28ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Η-0412 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΠΕΪΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Θέμα 29ο : Μεταβίβαση των δικαιωμάτων του υπ` αριθ. Ε -0051 τάφου από τον ΜΠΕΚΟ ΓΙΩΡΓΟ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, στην κόρη του ΜΠΕΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για ηθικούς & οικογενειακούς λόγους.

Θέμα 30ο : Λήψη απόφασης για δωρεάν έξοδα κηδείας (ανόρυξης & ενταφιασμού ) για τον νεκρό ΦΙΛΙΠΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ , με ημ. θανάτου 09/03/2023.

Θέμα 31ο : Λήψη απόφασης για δωρεάν έξοδα κηδείας (ανόρυξης & ενταφιασμού ) για τον νεκρό ΔΡΟΣΟ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με ημ. θαν. 10/01/2022

Θέμα 32ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Η-0411 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪ.

Θέμα 33ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Η-0325 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΑΠΑΤΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΪΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Θέμα 34ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Η-03188 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΖΑΝΙΛΙΔΟΥ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για