15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 30.05.2017

15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 30.05.2017

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 30 Μαϊου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Ενημέρωση σχετικά με την εκπροσώπηση του Δήμου μας στο 2ο Συνέδριο Ελληνικών και Κινέζικων Πόλεων που διοργάνωσε στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας η ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

2.Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής».

3.Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας».

4.Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

5.Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Κοινωνικού Παντοπωλείου.

6.Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή καλής λειτουργίας και εποπτείας λαϊκών αγορών, πλανόδιου εμπορίου & περιπτέρων.

7.Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.

8.Αποδοχή παραίτησης μέλους στην Επιτροπή Διοργάνωσης Αισχυλείων.

9.Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».

10.Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».

11.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή Νησίδων στην οδό Θριασίου από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως την οδό Πανόρμου»

12.Λήψη απόφασης επί του Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής για τον καθορισμό χώρων Αθλητισμού στην θέση «Χάβωσι» της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας.

13.Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δένδρων σε πεζοδρόμια στην Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας (κατόπιν αιτημάτων δημοτών).

14.Λήψη απόφασης για την διάλυση της σύμβασης του έργου: «Ανακατασκευή Οδών».

15.Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων Αποχέτευσης Δήμου Ελευσίνας»

16.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 214/16 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

17.Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

18.Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα της εκπροσώπησης του Δήμου μας στο Συνέδριο της ECoC (European Capital of Culture) που θα λάβει χώρα στο Leeuwarden – Fryslan της Ολλανδίας, καθώς και την υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης και πραγματοποίησης δαπάνης οδοιπορικών εξόδων (εξόδων διαμονής και των ημερησίων αποζημιώσεων) του Δημάρχου κ. Γεωργίου Τσουκαλά για μετακίνηση στο εξωτερικό σε χώρα Ε.Ε από τις 14 έως 18 Ιουνίου 2017 – έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 €.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για