15η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 26.05.21

θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Ν. Βιλλιώτης

1.    Λήψη απόφασης για την απαλλαγή ή μείωση των επιχειρήσεων που πλήττονται ή διακόπτουν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού, το τέλους Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων και Μισθωμάτων για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

2.    Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 40/20 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά στη  συγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016.

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθ. Μαυρογιάννης

3.    Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕΠΕ, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, στη θέση ΧΑΒΩΣΙ επί της οδού Δαϋίδ Αμαρίλιο.

4.    Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εταιρείας ΒΑΛΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, στην θέση ΧΑΒΩΣΙ – ΓΚΟΜΟΡΑΔΕΣ επί Δημοτικής Οδού.

5.     Λήψη απόφασης για την έγκριση  εισόδου – εξόδου οχημάτων της υπάρχουσας εγκατάστασης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, στη θέση Σκλήρη επί της οδού Δαϋίδ Αμαρίλιο

.6.    Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου – εξόδου υπαίθριου χώρου στάθμευσης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, στη θέση Σκλήρη, επί αγροτικής οδού ασφαλτοστρωμένης, συμβάλλουσας στην οδό Δαϋίδ Αμαρίλιο.

7.    Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου – εξόδου υπαίθριου χώρου στάθμευσης σε ακίνητο (γήπεδο) ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., στην εκτός σχεδίου περιοχή εντός Γ.Π.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, στη θέση Σκλήρη επί της αγροτικής οδού ασφαλτοστρώσεις.

 Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου –
Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Λεωνίδας Παππάς

8.    Λήψη απόφασης  για την χωροθέτηση  γωνιών ανακύκλωσης σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ελευσίνας.

ΓΕΝΙΚΑ

9.    Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας»

10.    Επί αιτήματος Σώμα Ελλήνων Προσκόπων – 1ο Σύστημα Προσκόπων Ελευσίνος.

ΝΟΜΙΚΑ

11.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με τοπ χειρισμό της διακοπής λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου εργασιών συντήρησης σκαφών αναψυχής και εργασιών μηχανουργείου της εταιρείας «PROMARINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» ιδιοκτησίας Μ. Σπανόπουλου, στην θέση «Καλυμπάκι» (εντός Ο.Λ.Ε.) στο Δ.Δ. Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για