15η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 25.10.2017

15η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 25.10.2017

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25.10.2017 και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:


i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
1. Ορισμός μελών προς συγκρότηση της πενταμελούς Κοσμητείας του Ιερού Ναού «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Κοιμητηρίου Παπάγου.
2. Ορισμός μελών προς συγκρότηση της πενταμελούς Κοσμητείας του Ιερού Ναού «Παμμεγίστων Ταξιαρχών» Κοιμητηρίου Χολαργού.
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (Α΄94) και ιεράρχηση θέσεων.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
5. Έγκριση παράτασης του έργου: «Μελέτη κτιρίου Πολυϊατρείων και Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων».
6. Έγκριση παράτασης του έργου: «Εργασίες επισκευών και αναβάθμισης Αμφιθεάτρου και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου και λοιπών εργασιών».
iv. ΓΕΝΙΚΑ
7. Κατάργηση της εγκυκλίου υπ΄ αριθ. Φ20.1/220482/Δ2/23.12.2016 που επιβάλλει τη διδασκαλία της «Θεματικής Εβδομάδας» με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα», στον τρίτο θεματικό άξονα με τίτλο «Έμφυλες Ταυτότητες».
8. Έγκριση Δ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2017.

Χολαργός, 20.10.2017

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για