15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς. 14.07.21

15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς. 14.07.21

1.Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2021.
 
2.Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2021.
 
3.Επί της υπ’αρ. 7/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την αντιδρόμηση των οδών Αιολίας και Δήμητρος στην Κηφισιά.
 
4.Επί της υπ΄αρ. 58/2021 απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Δήμο Κηφισιάς.
 
5.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων    «Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ» του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς στην Α.Ε.Ν.Κ., για την πραγματοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων τύπου camp, έως 30-07-2021.
 
6.Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης».
 
7.Λήψη απόφασης σχετικά με την εκ νέου παραχώρηση χρήσης της αίθουσας Ι (αίθουσα συγκεντρώσεων),  στον οικισμό των εργατικών κατοικιών, ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ τέως ΟΕΚ στην Κάτω Κηφισιά. 
 
8.Επί της εισήγησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την διαχείριση πρασίνου.
 
9.Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «κατάστημα – εστιατόριο» στην οδό  Γορτυνίας 11 και Στρατ. Δαγκλή, Ο.Τ. 350, Κηφισιά.
 
10.Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εμπορικό κατάστημα», <επιχείρηση λιανικού εμπορίου – παντοπωλείο, πρατήριο άρτου, take away café – ξηροί καρποί – ζαχαρώδη προϊόντα>, στην οδό Κασσαβέτη 3, Ο.Τ. 81, Κηφισιά.
 
11.Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο», <επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος>, στην οδό  Αίγλης 29 και Δρόσου 1, Ο.Τ. 421, Κηφισιά.
 
12.Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εμπορικό κατάστημα», <κατάστημα λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών – πρατήριο άρτου, είδη ζαχαροπλαστείου, take away café>, στην οδό  Κυριαζή      13-15, Ο.Τ. 27, Κηφισιά.
 
13.Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο» στην οδό Αλαμάνας 1, Ο.Τ. 318, Κηφισιά.
 
14.Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εμπορικό κατάστημα», <λιανικό εμπόριο ποτών>, στην Λ. Κηφισίας 236, Ο.Τ. 81, Κηφισιά.
 
15.Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εμπορικό κατάστημα – επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης», <επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών – πρατήριο ζαχαροπλαστικής με παρασκευαστήριο>, στην Αγ. Τρύφωνος 26, Ο.Τ. 12, Κηφισιά.
 
16.Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εμπορικό κατάστημα», <κατάστημα λιανικής πώλησης οδικών παραδείσιων πτηνών και ζωοτροφών και κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων>, στην    Λεωφ. Κηφισίας 270,  Ο.Τ. 219, Κηφισιά.
 
17.Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εμπορικό κατάστημα», <πρατήριο ζαχαροπλαστείο – άρτου>, στην Λεωφ. Κηφισίας 283,  Ο.Τ. 83, Κηφισιά.
 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για