16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 15.07.20

16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 15.07.20

ΘΕΜΑ:« Πρόσκληση στην 16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

(κεκλεισμένων των θυρών) »

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 καλείστε την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020και ώρα19:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας (τήρηση του μέτρου των αποστάσεων σύμφωνα με το ά. 12 του Ν.1869/2020ΦΕΚ τεύχος Β΄) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Εκλογή – Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Ελευσίνας για να τον εκπροσωπήσει στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας – Eleusis 2021-

OIKONOMIKA – Αρμοδιότητας Οικονομικής Επιτροπής

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Παύλος Κουκουναράκης

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας καλαθοφόρου ανυψωτικού για εργασία στα 20 μέτρα.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή.

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης

 1. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης ανάθεσης – ανάληψης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης & Διευθέτησης ρέματος Μικρό Κατερίνι Δ.Ε. Μαγούλας.

 1. Λήψη απόφασης για την παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Ολοκλήρωση της μελέτης Πολεοδόμησης (Ένταξη στο σχέδιο και Πράξη Εφαρμογής) στην περιοχή Σαρανταπόταμου του Δήμου Ελευσίνας (ΠΕ6 Κάτω Σαρανταπόταμος).

 1. Λήψη απόφασης για την παράταση της συνολικής προθεσμίας υποβολής της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής περιοχής Χονδρεμπορίου Δήμου Ελευσίνας».

 1. Λήψη απόφασης για την παράταση της συνολικής προθεσμίας υποβολής της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής ΠΕ7 του Δήμου Ελευσίνας».

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων από πλημμύρα στην Δ.Ε. Μαγούλας».

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Διανοίξεις οδών, Καθαιρέσεις και Αποκαταστάσεις Ρυμοτομούμενων στην περιοχή Αεροδρόμιο της Δ.Ε. Ελευσίνας».

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή σταμπωτών δαπέδων τεσσάρων οδών στην Άνω Ελευσίνας (Αθ. Διάκου, Ραιδεστού, Σινασσού, Αλ. Παναγούλη)».

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Ελευσίνας».

 1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Κάτω Ελευσίνας».

 1. Έγκριση του 6ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Ελευσίνας 2017»

ΝΟΜΙΚΑ

 1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 164/20 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου περί καθορισμού αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «Σαμπάνης & Συνεργάτες».

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «Σαμπάνης & Συνεργάτες» αναφορικά με το χειρισμό των ΠΡ13406/20-12-2017 και ΠΡ13407/20-12-2017 προσφυγών της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για