16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίουτου Δήμου Ασπροπύργου την 30-05-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι. Δ. Ορισμένου Χρόνου με διάρκεια σύμβασης έως τρεις (3) μήνες για τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης του Δήμου Ασπροπύργου, για το έτος 2023.

Θέμα 2ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισμό των υποθέσεων επιβολής τελών χρήσεως υπεδάφους σε βάρος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρία Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών Α.Ε.» για τα έτη 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017 μετά την 2446/2021 απόφαση ΣτΕ7μ.

Θέμα 3ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισμό της υποθέσεως επιβολής τελών χρήσεως υπεδάφους σε βάρος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το έτος 2017 μετά την 2446/2021 απόφαση ΣτΕ7μ.

Θέμα 4ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισμό των υποθέσεων επιβολής τελών χρήσεως υπεδάφους σε βάρος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρία Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών Α.Ε.» για τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023 μετά την 2446/2021 απόφαση ΣτΕ7μ.

Θέμα 5ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισμό των υποθέσεων επιβολής τελών χρήσεως υπεδάφους σε βάρος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 μετά την 2446/2021 απόφαση ΣτΕ 7μ.

Θέμα 6ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισμό των υποθέσεων επιβολής τελών χρήσεως υπεδάφους σε βάρος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ» για τα έτη 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023 και επιβολής προστίμων για τα έτη 2013 έως και 2023 μετά την 2446/2021 απόφαση ΣτΕ 7μ.

Θέμα 7ο : Οικονομική επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου Α.Σ.Ο.Δ. Ασπροπύργου

Θέμα 8ο : Οικονομική επιχορήγηση του Συλλόγου «ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Θέμα 9ο : Οικονομική επιχορήγηση του Συλλόγου «ΔΡΑΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Θέμα 10ο : Οικονομική επιχορήγηση του Συλλόγου «ΜΑΧΗΤΕΣ» ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Θέμα 11ο : Οικονομική επιχορήγηση του Συλλόγου «ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΙΩΝ»

Θέμα 12ο : Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»

Θέμα 13ο : Λήψη απόφαση για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΓΙΑΥΛΑ του Ιωάννη.

Θέμα 14ο : Διαγραφή & επαναβεβαίωση Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού μη ηλεκτροδοτούμενου χώρου για την εταιρεία με την επωνυμία ARCADIA CARGO ΙΜΕ ΕΠΕ.

Θέμα 15ο : Διαγραφή κλήσης ΚΟΚ επ’ ονόματι ΒΑΡΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ.

Θέμα 16ο : Διαγραφή κλήσης ΚΟΚ επ’ ονόματι ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

Θέμα 17ο : Διαγραφή κλήσης ΚΟΚ επ’ ονόματι ΠΕΊΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

Θέμα 18ο : Διαγραφή κλήσης ΚΟΚ επ’ ονόματι ΔΕΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Θέμα 19ο : Διαγραφή κλήσης ΚΟΚ επ’ ονόματι ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΚΑΛΥΨΟΥΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Θέμα 20ο : Διαγραφή κλήσης ΚΟΚ επ’ ονόματι ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Θέμα 21ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Η-0184 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΓΚΟΛΕΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Θέμα 22ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Η-Η-239 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ.

Θέμα 23ο : Λήψη απόφασης για δωρεάν έξοδα κηδείας (ανόρυξης , ενταφιασμού & τριτούς διάρκειας ταφής) για την νεκρό, ΚΑΤΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ , με ημ. θανάτου 26/08/2022

Θέμα 24ο : Λήψη απόφασης για δωρεάν έξοδα κηδείας (ανόρυξης , ενταφιασμού & τριτούς διάρκειας ταφής) για την νεκρή ΜΗΤΡΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , με ημ. θανάτου 15/09/2022.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για