16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 06.06.2017

16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 06.06.2017

  ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην  16η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»


  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου επί των προτάσεων της Χαλυβουργικής ΑΕ για την πολεοδόμηση της περιοχής ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ – ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ και την τροποποίηση του Γ.Π.Σ.
2. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου για το έτος 2016.
3. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου για το 1ο τρίμηνο 2017.
4. Συζήτηση – Ενημέρωση κατόπιν αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων σχετικά με την διαχείριση του χώρου Πολιτισμού του Ελαιουργείου.
5. Έγκριση των πραγματοποιηθέντων δαπανών της Παγίας προκαταβολής οικ. έτους 2017 & αναπλήρωση της χορήγησής της στον υπόλογό της.
6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη προμήθειας νέου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος με απόσυρση λόγω παλαιότητας και τέλους ορίου ζωής του παλαιού τύπου Canon iR 2000»
7. Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης της προμήθειας μηχανής καταμέτρησης και ανίχνευσης πλαστότητας χαρτονομισμάτων για την Ταμειακή Υπηρεσία της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας.
8. Λήψη απόφασης για την ανάγκη Συντήρησης και Επισκευής υποδομών παιδικών χαρών.
9. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διοργάνωσης ημερίδας στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, με θέμα: «Η Περιβαλλοντική Κατάσταση στην Ελευσίνα Χθες – Σήμερα – η προοπτική για το αύριο».
10. Λήψη απόφασης για την ανάγκη περίθαλψης επικίνδυνων, τραυματισμένων & άρρωστων ζώων σε ανάλογο ενδιαίτημα οικονομικού έτους 2017.
11. Λήψη απόφασης για την λύση σύμβασης με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ που αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα της Υπηρεσίας (ομάδες 3,4,6, & 10).
12. Λήψη απόφασης για την λύση σύμβασης με την ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ που αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα της Υπηρεσίας (ομάδες 2,5,8,9,11,12,13,14,17).
13. Λήψη απόφασης για την λύση σύμβασης με την Α.Καούσης Α.Ε. που αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα της Υπηρεσίας (ομάδα 24).
14. Λήψη απόφασης για την λύση της σύμβασης μεταξύ Δήμου Ελευσίνας και της εταιρείας Σωτ. Τσεκούρας & ΣΙΑ Ο.Ε.
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & Παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.
16. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.                                                                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                ΔΕΣΠΟΙΝΑ  Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για