16η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς

Α. Επικύρωση Πρακτικών της 9 ης τακτικής συνεδρίασης στις 13-04-2022, της 10 ης
τακτικής συνεδρίασης στις 04-05-2022, της 11 ης τακτικής συνεδρίασης στις 11-05-
2022, της 12 ης τακτικής συνεδρίασης στις 08-06-2022 και της 13 ης τακτικής
συνεδρίασης στις 22-06-2022.
Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60’
Δ. Έκτακτα θέματα
Ε. Τακτικά θέματα

 1. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού &
  Αθλητισμού «Δημήτριος Βικέλας» του Δήμου Κηφισιάς .
 2. Επι της υπ΄αριθμ. 496/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά
  την επιβολή και καθορισμό δυνητικού τέλους για τέλεση πολιτικών γάμων.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Παπαδόπουλος
 3. Διοικητική αποβολή από το δημοτικό ακίνητο επί της οδού Χρ. Κεφαλά, αρ. 9
  του Δήμου Κηφισιάς.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νομικός Σύμβουλος Δήμου Κηφισιάς, κ. Παπανικολόπουλος.

2

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης ασκούμενου δικηγόρου στο Τμήμα
  Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Κηφισιάς.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αυλήτης
 2. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, εμπορικού καταστήματος παροχής
  προσωπικών υπηρεσιών επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 8, Ο.Τ. 75, Ζώνη ΙΙ
  παραδοσιακού τμήματος της Δημοτικής Κοινότητας Κηφισιάς του Δήμου
  Κηφισιάς.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.
 3. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, καταστήματος υγειονομικού
  ενδιαφέροντος «εστιατόριο» επί της οδού Αγίων Θεοδώρων και Αγ. Δημητρίου
  9, Ο.Τ. 34 της Δημοτικής Κοινότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς
 4. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, καταστήματος υγειονομικού
  ενδιαφέροντος «κατάστημα – εστιατόριο» επί της οδού Χαρ. Τρικούπη αρ. 92
  και Αλαμάνας αρ. 1. Ο.Τ. 318 της Δημοτικής Κοινότητας Κηφισιάς του Δήμου
  Κηφισιάς.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς
 5. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, εμπορικού καταστήματος Εμπορικό
  κατάστημα, επιχείρηση λιανικού εμπορίου – πρατήριο άρτου – ζαχαροπλαστική
  – κάβα – παντοπωλείο στην οδό Κολοκοτρώνη 9, Ο.Τ. 73 της Δημοτικής
  Κοινότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.
 6. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας ή μη ονομασίας Πλατείας, στην
  συμβολή των οδών Λουκή Ακρίτα και Παπαφλέσσα στη Δημοτική Κοινότητα
  Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αντιδήμαρχος κ. Μακρής.
 7. Επί της εισήγησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την διαχείριση πρασίνου
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αντιδήμαρχος κ. Σκορδίλης.
 8. Έγκριση για την καταστροφή άχρηστων υλικών.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Καυγαλάκης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δημοτικού Συμβουλίου
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για