16η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 20.11.2018

16η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 20.11.2018

Συνεδρίαση: 16η

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20.11.2018 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:


    1.    Επικύρωση του υπ’ αριθ. 12/2018 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    2.    Ψήφισμα κατά της διάταξης του Υπουργείου Παιδείας, για την κατάργηση των ολιγομελών τμημάτων (υπ ́ αριθ. 24793/08-11-2018 αίτημα Ένωσης Συλλόγων Γονέων τών Σχολείων τού Δήμου 
Παπάγου – Χολαργού). 

    3.    Απολογισμός 24ου Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού. 


i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

    4.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών). 

    5.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. 

    6.    Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, προκειμένου να μισθωθεί ακίνητο για τη στέγαση των 
υπηρεσιών τού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Παπάγου. 

    7.    Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση και λειτουργία τού κυλικείου τού Δημαρχείου, 
στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού. 

    8.    Απευθείας μίσθωση οικοπέδου επιφανείας τετρακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (450 τ.μ.), 
που βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 476, ιδιοκτησίας τού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αυτόνομος 
Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.)». 

    9.    Απευθείας μίσθωση του κτιρίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αριθ. 1, ιδιοκτησίας τού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αυτόνομος Οικοδομικός 
Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.)». 

    10.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας δύο (2) κλειστών φορτηγών. 

    11.    Έγκριση πιστώσεων εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ). 

    12.    Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 3ου τριμήνου 2018. 

    13.    Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο. 

    14.    Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση καρτών ψηφιακού ταχογράφου. 

    15.    Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού. 

    16.    Εξέταση της υπ ́ αριθ. 23872/02-11-2018 αιτήσεως της κας Στυλιανής Μοσχάκη, σχετικά με τη 
μεταβίβαση του υπ ́ αριθ. Ι-1803 μονού οικογενειακού τάφου τού Κοιμητηρίου Παπάγου. 


ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
    17.    Επικαιροποίηση της μελέτης: «Πολεοδομική μελέτη εναρμόνισης Διαταγμάτων Χρήσεων Γης τής 
Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, σύμφωνα με τον Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Χολαργού», μετά από το υπ ́ αριθ. πρωτ. 140169/28-09-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού τής Περιφέρειας Αττικής. 

    18.    Έγκριση της μελέτης: «Αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου». 

    19.    Κατάργηση σιντριβανιού επί της οδού Φανερωμένης 1 και Λ. Μεσογείων και κατασκευή – συμπλήρωση του πεζοδρομίου στη θέση του, στο πλαίσιο της εργολαβίας: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων, έτους 2017». 

    20.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της μελέτης: «Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κύριων αγωγών όμβριων υδάτων λεκάνης Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου». 

    21.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου τής ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Συντήρηση παιδικών χαρών 2018». 

    22.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου τής ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Συντήρηση – επισκευή Γυμνασίων – Λυκείων, έτους 2018-2019». 


iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

    23.    ΑπόσυρσηκαταστραμμένωνκαιάχρηστωνοχημάτωντούΔήμου. 

    24.    Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών: 

• Δημοτική Κοινότητα Παπάγου
    o Εφέσου 21
 o Κύπρου 50
 o Αν. Ρωμυλίας 10
• Δημοτική Κοινότητα Χολαργού o Γιαννιτσών 8
o Ερατούς 9 o Υμηττού 51Α

iv. ΓΕΝΙΚΑ
    25.    ΚαθορισμόςορίωνΓυμνασίωνκαιΛυκείωντούΔήμουΠαπάγου-Χολαργού. 

    26.    Έγκριση της υπ ́ αριθ. 192/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», περί δημιουργίας 1ου Βρεφικού και 1ου Παιδικού Σταθμού τού Α ́ τμήματος Προσχολικής Αγωγής Χολαργού. 

    27.    Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), ως εκπρόσωπων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων τών παιδιών τών Παιδικών Σταθμών,». 

    28.    Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

    29.    Έγκριση της υπ’ αριθ. 22/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης σε οδικό τμήμα τής Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου (Ελλησπόντου 11 – πάροδος). 

    30.    Έγκριση της υπ’ αριθ. 23/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού (Σαρανταπόρου 76). 

  31. Έγκριση της υπ’ αριθ. 24/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη διευθέτηση στάθμευσης επί της οδού Αριστοφάνους της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, στο τμήμα τού δρόμου μεταξύ τών οδών  Σαρανταπόρου και Αγίου Ιωάννου Θεολόγου.

 

Χολαργός, 16.11.2018

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για