16η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 01.11.2017

16η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 01.11.2017

Συνεδρίαση: 16η

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 01.11.2017 και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης περιπτέρου.
2. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών».
3. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Παπάγου – Χολαργού 2017 – 2018».
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 3ου Τριμήνου 2017.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Κοινόχρηστου πρασίνου των Ο.Τ. 168 και 169 Παπάγου».
6. Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Άλσους Χολαργού».
7. Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου».
iv. ΓΕΝΙΚΑ
8. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», οικονομικού έτους 2018.
9. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», οικονομικού έτους 2018.
10. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Αρχείο – Μουσείο Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών Αττικής», οικονομικού έτους 2018.

Χολαργός, 27.10.2017

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για