16η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 07.10.20

16η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 07.10.20

Σας καλούμε στην 16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα εξής θέματα:

 

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 23-09-2020.
Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60΄
    (40΄ερωτήσεις – τοποθετήσεις και 20΄απαντήσεις)
Δ. Έκτακτα θέματα  
Ε. Τακτικά θέματα
    

1.    Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020.

2.    Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς 2020.

3.    Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Καταστροφής Οχημάτων για κατάθεση πινακίδων – αδειών κυκλοφορίας και εκποίηση οχημάτων μέσω των διαδικασιών του Ο.Δ.Δ.Υ. λόγω ακαταλληλότητάς τους.

4.    Αποδοχή της πρότασης ψηφίσματος για την θεσμοθέτηση της «Ελληνικής Εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων» του Δικτύου SDG17 Greece και συμμετοχή του Δήμου στη δράση «Υιοθέτησε έναν στόχο».

5.    Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.

6.    Διόρθωση – τροποποίηση της 186/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

                                                                                  

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

       του Δημοτικού Συμβουλίου

            ΣΤΑΥΡΟΣ  ΖΑΠΑΝΤΗΣ  

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για