16η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.21.07.21

16η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.21.07.21

1. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», επί της όμοιας ομόφωνης απόφασης της Γεν. Συνέλευσης της Εταιρείας (αρ.πρωτ. πρακτικού: 48/03-09-2020), κατόπιν προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 11, του Ν. 4674/2020 ΦΕΚ 53 Α΄ και της 50442/07-08-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. .

2. Επί της υπ’αρ. 39/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-2) STOP, επί της 1ης Μάη στην συμβολή με την οδό Αγίας Βαρβάρας και επί της οδού Επιδαύρου στην συμβολή της με την οδό Άρεως, στην Κηφισιά.

3. Επί της υπ’αρ. 72/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κατάργησης κενωθείσας θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Τατοΐου και Αχαρνών, στην Κηφισιά.

4. Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εμπορικό κατάστημα», <κατάστημα λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών take away café>, επί των οδών Αργυροπούλου, Λεβίδου και Κολοκοτρώνη (εμπορικό κέντρο), Ο.Τ. 73, Κηφισιά.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για