17η Ειδική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Έγκριση Ισολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» Δήμου Κηφισιάς.
  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Κούτση
 2. Έγκριση Ισολογισμού οικ. έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» Δήμου Κηφισιάς.
  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Κούτση
 3. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2022 (από 1/1/2022 – 31/12/2022) του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπής Δήμου Κηφισιάς Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης».
  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Καραλή
 4. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2022 (από 1/1/2022 – 31/12/2022) του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης».
  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Καραλή

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για