17η Ειδική Συνεδρίαση ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ του Δ.Σ. του Δήμου Ελευσίνας την Μ.ΤΡ 30-04-24 και ώρα 20:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1. Ενημέρωση σχετικά με την διαχείριση αδέσποτων ζώων στον Δήμο Ελευσίνας (θέμα
από την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κα. Ε. Βέζου).

ΘΕΜΑ 2. Ενημέρωση από την Δημοτική Αρχή σχετικά με τις ενέργειες της για το έργο της
επισκευής των κερκίδων του Δημοτικού Σταδίου Ελευσίνας, προϋπολογισμού
196.100,00 €, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, εγγεγραμμένο
στον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2024 με ΚΑΕ 64.7336.8039
(θέμα από τον δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας κ. Λ. Παππά )

ΘΕΜΑ 3. Ενημέρωση από την Δημοτική Αρχή σχετικά με την κατάρτιση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας, μετά την εφαρμογή του Νόμου 5056/2023, όπου
καταργούνται αυτοδικαίως τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων, ενώ
οι Σχολικές Επιτροπές καταργούνται την 29η Ιουνίου. Όλα τα παραπάνω
ενσωματώνονται στην λειτουργία του Δήμου, με την υποχρέωση να καταρτιστεί και να
κατατεθεί νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας στους Δήμους, το πρώτο εξάμηνο
του έτους. Ποιο το μέλλον για τα Νομικά Πρόσωπα που καταργούνται ; σε ποιες
διευθύνσεις θα ενσωματωθούν; (θέμα από τον δημοτικό σύμβουλο της
μειοψηφίας κ. Γιαννίκο Ιωάννη).

ΘΕΜΑ 4. Ενημέρωση από την Δημοτική Αρχή σχετικά με τις έως σήμερα ενέργειες της για το
έργο της ανάπλασης της πλατείας στην Δημοτική Ενότητα Μαγούλας ( θέμα από την
δημοτική σύμβουλο της μειοψηφίας κα. Κάβουρα – Σερεμέτη Στέλλα).

ΘΕΜΑ 5. Ενημέρωση από την Δημοτική Αρχή για την εξέλιξη του διαγωνισμού « Μελέτη
Κατασκευής Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ελευσίνας» (θέμα από τον δημοτικό
σύμβουλο της μειοψηφίας κ. Γ.Ηλιόπουλο).

ΘΕΜΑ 6. Ενημέρωση από την Δημοτική Αρχή σχετικά με την διαχείριση αδέσποτων ζώων στον
Δήμο Ελευσίνας (θέμα από τον δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας κ. Χ.
Χρηστάκη).

ΘΕΜΑ 7. Ενημέρωση από την Δημοτική Αρχή σχετικά με την διαχείριση αδέσποτων ζώων στον
Δήμο Ελευσίνας (θέμα από την δημοτική σύμβουλο της μειοψηφίας κα. Κων/να
Ζερβού).

ΘΕΜΑ 8. Ενημέρωση από την Δημοτική Αρχή σχετικά με τις παιδικές χαρές της Δημοτικής
Ενότητας Ελευσίνας & Μαγούλας και συγκεκριμένα με το αν υπάρχουν επικίνδυνες ή
μη πιστοποιημένες , ποιος και πως τις εποπτεύει και πως έχει ενεργήσει προς το
παρόν η αρμόδια επιτροπή ( θέμα από τον δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας κ.
Δ.Παπαγιάνναρο).

ΘΕΜΑ 9. Eνημέρωση από την Δημοτική Αρχή σχετικά με τους στόχους και τις ενέργειες στο
πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Ελευσίνας στην « ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ε. (θέμα από τον δημοτικό
σύμβουλο της μειοψηφίας κ. Αθ. Κριεκούκη).

ΘΕΜΑ 10. Ενημέρωση από την Δημοτική Αρχή σχετικά με την διαχείριση αδέσποτων ζώων στον
Δήμο Ελευσίνας ( θέμα από τον δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας κ.
Δ.Τσάτση).

ΘΕΜΑ 11. Ενημέρωση από την Δημοτική Αρχή σχετικά με την διαχείριση αδέσποτων ζώων στον
Δήμο Ελευσίνας ( θέμα από τον δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας κ. Ε.
Ταλαβερίδη).

ΘΕΜΑ 12. Ενημέρωση από την Δημοτική Αρχή σχετικά με την ασφάλεια και υγεία των μαθητών
των σχολείων της Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης τόσο στην Δημοτική Ενότητα
Ελευσίνας όσο και στην Δημοτική Ενότητα Μαγούλας , με βάση τις σύγχρονες ανάγκες
και δυνατότητες, όπως: (αναγκαίες εργασίες επισκευών στα σχολεία, επισκευή
τουαλετών, ασφαλή προαύλια, αντισεισμικό δευτεροβάθμιο έλεγχο, αλεξικέραυνα ,
μέτρα πυρασφάλειας, έλεγχος στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, προετοιμασία
αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, εξασφάλιση αιθουσών διδασκαλίας) (θέμα
από τον δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας κ. Κ. Κώνστα).

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για