17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 29.07.20

17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 29.07.20

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

(κεκλεισμένων των θυρών

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18, καλείστε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020και ώρα19:00στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση , κεκλεισμένων των θυρών, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας ( τήρηση του μέτρου των αποστάσεων σύμφωνα με το ά. 12 του Ν. 1869/2020 ΦΕΚ τεύχος Β’) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κουρούνης

 1. Αποδοχή των όρων τροποποίησης της πράξης « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ελευσίνας» με κωδικό ΟΠΣ 5002549 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – Αττική 2014-2020 & έγκριση της τροποποιημένης απόφασης υλοποίησης με Ιδία Μέσα ( ΑΥΙΜ) της πράξης « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ελευσίνας» με κωδικό ΟΠΣ 5002549 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – Αττική 2014-2020-.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Παύλος Κουκουναράκης

 1. Λήψη απόφασης για την λήξη σύμβασης με αριθμ.πρωτ. 16861/7-8-2015 μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και της εταιρείας POWER METAL A.E.

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης

 1. Επικαιροποίηση της υπ.αριθμ. 14/15 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση σύνταξης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στα Ο.Τ. 347,350,351,353,354,355,358 & σε τμήμα του Ο.Τ. 277, εξαιρουμένης της ιδιοκτησίας με κωδικό 0305001 της περιοχής Παράδεισος του Δήμου Ελευσίνας και την εφαρμογή στην πολεοδόμησή της, της μεταβατικής διάταξης του Ν. 4315/2014 ά. 6 παρ. 4 καθώς και την υποβολή αιτήματος του Δήμου Ελευσίνας στην Περιφέρεια Αττικής για παράταση του χρόνου εκπόνησης της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής.

 1. Έγκριση της υπ.αριθμ. 5/2020 μελέτης του έργου: « Aποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών – ΚΤΙΡΙΑ 1 & 2 » επί της οδού Στάθη & Ανωνύμων πεζόδρομων στο Ο.Τ. 41α του Δήμου Ελευσίνας και τρόπο εκτέλεσης αυτού.

 1. Έγκριση της υπ.αριθμ. 6/2020 μελέτης του έργου: « Aποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών – ΚΑΜΙΝΑΔΑ» επί ανωνύμων πεζόδρομων στο Ο.Τ. 41Γ του Δήμου Ελευσίνας και τρόπο εκτέλεσης αυτού.

 1. Λήψη απόφασης για την οριστική διακοπή εργασιών του έργου: « Kατασκευή νέου χώρου Πολιτισμού στο Ο.Τ. 162 επί της οδού Δαρδανελλίων της Δ.Ε. Ελευσίνας.

 1. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για το έργο: « Kατασκευή διακλαδώσεων αποχέτευσης στην Κάτω Ελευσίνα».

 1. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 364/18 προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 1. Έγκριση οριοθέτησης τριών (3) θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας επί της οδού Δήμητρος της Δ.Ε. Ελευσίνας.

ΝΟΜΙΚΑ

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Παρασκευής Γεωργίου για την άσκηση έφεσης κατά της 1220/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Λήψη απόφασης για συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στην Δ.Ε. Μαγούλας σύμφωνα με το ά. 74 παρ.12 του Ν. 4555/18.

 1. Έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου περί Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουρισμού Δήμου Ελευσίνας.

 1. Επί αιτήματος Ένωσης Κρητών Ελευσίνας « Η Μεγαλόνησος» για παραχώρηση χώρου των παλαιών αποθηκών της Ελαιουργικής στην συμβολή επί των οδών Ιεράς Οδού & Αφων Μουρίκη .

 1. Επί αιτήματος Φωτογραφικής Λέσχης Ελευσίνας για παραχώρηση χώρου στο πεζόδρομο επί της οδού Νικολαϊδου στο ύψος της οδού Δραγούμη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για