17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου την 6-6-23

Θέμα 1ο : Αποδοχή παραίτησης και Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΟΑΦΝΤΗ).

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στο Δήμο Ασπροπύργου με ΑΦΜ 0 κατά την περίοδο 2023-2024.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 25/2023 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικής διαχείρισης έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπρόπυργου».

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 23/2023 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου» από 1-1-2022 έως 31-12-2022.

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για Οικονομική Επιχορήγηση στον «Α.Ο. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Θέμα 6ο : Διαγραφή κλήσης ΚΟΚ επ’ ονόματι ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Θέμα 7ο : Διαγραφή κλήσης ΚΟΚ επ’ ονόματι ΑΠΤΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ.

Θέμα 8ο : Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου κ. Αρώνη Σπυρίδωνα.

Θέμα 9ο : Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου κ. Αρώνη Σπυρίδωνα.

Θέμα 10ο : Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου κ. Αρώνη Σπυρίδωνα.

Θέμα 11ο : Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου κ. Αρώνη Σπυρίδωνα.

Θέμα 12ο : Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Οικονομικού Έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΆΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3 ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ » Δήμου Ασπροπύργου.

Θέμα 13ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθμ.Η-0414 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Θέμα 14ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθμ.Η-0415 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Θέμα 15ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθμ.Η-0292 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Θέμα 16ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθμ.Η-0292 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

Θέμα 17ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθμ.Ζ-0600 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Θέμα 18ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Η-0144 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για