17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ την Τετ. 1-11-23 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 15/2023 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου και άδεια διέλευσης, κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής, στα όρια του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

ΘΕΜΑ 3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Συντήρηση και
επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χωρών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

ΘΕΜΑ 4. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά».

ΘΕΜΑ 5. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 22023128 σύμβασης της προμήθειας, με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο
του Αθλητικού Κέντρου Χολαργού».

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 22023153 σύμβασης της προμήθειας, με τίτλο «Αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου της Δημοτικής Κοινότητας
Παπάγου».

ΘΕΜΑ 7. 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023.

ΘΕΜΑ 8. Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού, για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 9. Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δημοτικού Φόρου), για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 10. Καθορισμός συντελεστή ΤΑΠ (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας), για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 11. Καθορισμός τελών διαφήμισης, για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 12. Καθορισμός τέλους για παραχώρηση άδειας χρήσης Δημοτικών & κοινοχρήστων χώρων, για τηλεοπτικούς – κινηματογραφικούς και διαφημιστικούς σκοπούς,
για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 13. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 14. Καθορισμός τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 15. Μείωση ή απαλλαγή Δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, άπορους, Α.μ.Ε.Α., μακροχρόνια άνεργους),
για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 16. Καθορισμός οικονομικών όρων παραχώρησης χρήσης σε τρίτους, για το έτος 2024: α) Δημοτικό Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», β) Αίθουσα εκδηλώσεων
«Μελίνα Μερκούρη», γ) Δημοτικό κτίριο οδού Αετιδέων 64 «Βίλα Σαλίγκαρου», δ) Κηποθέατρο Κοινότητας Παπάγου και ε) υπαίθριο θεατράκι έμπροσθεν Δημαρχείου
οδού Περικλέους 55.

ΘΕΜΑ 17. Παραχώρηση του τάφου όπου είναι ενταφιασμένη η Υποπτέραρχος Ευαγγελία Ανδρεαδάκη, στο διηνεκές (άρθρο 11, παρ. 1 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών
Κοιμητηρίων).

ΘΕΜΑ 18. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού στοιχείων Ισολογισμού 3ου τριμήνου 2023.

ΘΕΜΑ 19. Έγκριση της υπ’ αριθ. 82/2023 απόφασης του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού
(Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», με θέμα «Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθ. πρωτ. 4657/28-11-2022 σύμβασης, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
για τις ανάγκες των τμημάτων του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.».

ΘΕΜΑ 20. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου με δημοπρασία για τη στέγαση Δημοτικών υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 21. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων, για την εγκατάσταση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής Τράπεζας, στη συμβολή των οδών Αναστάσεως
και Κοκκόλα στην Κοινότητα Χολαργού.

ΘΕΜΑ 22. Έγκριση παράτασης απευθείας μίσθωσης του ακίνητου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 1 στην Κοινότητα Παπάγου, ιδιοκτησίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.)».

ΘΕΜΑ 23. Έγκριση παράτασης απευθείας μίσθωσης του οικοπέδου επιφάνειας 450τ.μ., που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιωνίας και Αργυροκάστρου, ιδιοκτησίας του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.)».

ΘΕΜΑ 24. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών: • Κοινότητα Παπάγου
α. Μ. Γρηγορίου 15,
β. Πίνδου 69,
γ. Κορυτσάς 79 & Στρ. Παπάγου.

ΘΕΜΑ 25. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων.

ΘΕΜΑ 26. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού
(Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 76/2023 απόφασή του.

ΘΕΜΑ 27. Έγκριση ισολογισμού του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)»
οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 84/2023 απόφασή του.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για