17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 20.06.2017

17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 20.06.2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή της μελέτης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Διερεύνηση Επάρκειας και Βιωσιμότητας Υποδομών και Σχεδιασμός της Έρευνας της Αξιολόγησης των Επιπτώσεων για τη Διοργάνωση Ελευσίνα Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτισμού 2021.
2. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της διαδικασίας με διαπραγμάτευση του διαγωνισμού «Συντήρηση – Επισκευή Οχημάτων της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα της Ομάδας Α3 με τίτλο «Συντήρηση ταχογράφων».
3. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής της με τίτλο: «Επικαιροποίηση μελέτης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων ΔΕ Μαγούλας»
4. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση Αθλητικών υποδομών μπροστά στον ελεύθερο χώρο του 1ου & 3ου Γυμνασίου»
5. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 176/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εξαιτίας κήρυξης άγονου του διαγωνισμού και επαναπροκήρυξής του με αλλαγή των όρων διακήρυξης)
6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της δαπάνης για τα ασφάλιστρα των οχημάτων της υπηρεσίας.
7. Λήψη απόφασης για την ανάγκη συνδιοργάνωσης διήμερης εκδήλωσης με το Σύλλογο Ποντίων Ελευσίνας «ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ» για την παρουσίαση του θεάτρου σκιών και των μουσικών οργάνων της περιοχής του Πόντου.
8. Λήψη απόφασης για επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών υπαλλήλων του Δήμου Ελευσίνας.
9. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 158/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
10. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 248/16 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
11. Λήψη απόφαση για την ανάγκη διενέργειας της ετήσιας συντήρησης του Λογισμικού Λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας (Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία) του Δήμου Ελευσίνας και της προμήθειας προγράμματος αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων πακέτου 1000 sms.

12. Λήψη απόφασης για την ανάγκη προμήθειας νέου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος με απόσυρση λόγω παλαιότητας και τέλος ορίου ζωής τύπου Konica Minolta dialta Di 3010».
13. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για τον χειρισμό έξι (6) προσφυγών της εταιρείας «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» που αφορούν την επιβολή δημοτικών φόρων και τελών για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο & Δεκέμβριο 2015.
14. Λήψη απόφασης για την κατανομή Β’ Δόσης 2017 στις Σχολικές επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελευσίνας.
15. Επί αιτήματος ομάδας της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για παραχώρηση χώρων.
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.
17. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες Ενημέρωσης & Προώθησης της Ανακύκλωσης DOOR το DOOR»
18. Λήψη απόφασης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής της μελέτης: «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής περιοχής Χονδρεμπορίου Δήμου Ελευσίνας»
19. Λήψη απόφασης για την αδειοδότηση της εμποροπανήγυρης των Δώδεκα Αποστόλων.
20. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης σχολικού χώρου του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ελευσίνας στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας» για την πραγματοποίηση του Προγράμματος «Αυτό το καλοκαίρι είναι δικό μας».
21. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης σχολικού χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας» για την πραγματοποίηση του Προγράμματος «Διακοπές στο Σχολείο».

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για