17η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.03.08.2022

Α. Επικύρωση Πρακτικών της 14ης τακτικής συνεδρίασης στις 13-07-2022, της
Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Γ. Έκτακτα θέματα
Δ. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος.
 2. Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση υποβολής της Β΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου οικ. έτους 2022.
  Ενημέρωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης σχετικά με τον πίνακα
  στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2022.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Παπαδόπουλος.
 3. Επί της υπ΄αριθμ. 496/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την επιβολή και καθορισμό δυνητικού τέλους για τέλεση πολιτικών γάμων.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Παπαδόπουλος.
 4. Επί της υπ΄αριθμ. 82/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την κατασκευή πεζογέφυρας στη θέση Λεωφ. Βενιζέλου 77 στα όρια των Δήμων Λυκόβρυσης – Πεύκης και Κηφισιάς.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Μακρής.

5 Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.

6 Λήψη απόφασης για την παροχή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων, παρελθόντων ετών 2018-2019 των άγονων ομάδων 5,7 & 8 του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που κατακυρώθηκε με την υπ΄αρ. 194/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Παπαδόπουλος.

7 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κηφισιάς στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», έγκριση Καταστατικού, διακήρυξης και ορισμός εκπροσώπων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Παναγιωτίδης Ιωάννης.

8 Έγκριση του υπ’αρ. 30637/27-7-2022 πρακτικού Νο1: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Παιδιών του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Παπαδόπουλος

9 Έγκριση της υπ΄αρ. πρωτ. 28470/13-07-2022 υψομετρικής μελέτης της οδού Εσπέρου – Ψαρών (αδιάνοιχτο τμήμα).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.

10 Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, εμπορικού καταστήματος λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών <παντοπωλείο, πρατήριο άρτου – ζαχαροπλαστικής – προσφορά καφέ σε όρθιους και διερχόμενους – (take away καφέ χωρίς τραπεζοκαθίσματα)>επί της οδού Κασσαβέτη 4, Ο.Τ.40, ΖΩΝΗ ΙΙ του παραδοσιακού τμήματος Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς

11 Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, εμπορικού καταστήματος λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών <πρατήριο άρτου – σημείο πώλησης καφέ, (take away καφέ χωρίς τραπεζοκαθίσματα), πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής, παντοπωλείου, έτοιμων φαγητών χωρίς παρασκευαστήριο> επί της οδού Κασσαβέτη 11, Ο.Τ. 81 – ΖΩΝΗ ΙΙ του παραδοσιακού τμήματος Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς

12 Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, κτιρίου ειδικής εκπαίδευσης <Ωδείου – Εκπαιδευτήριου> επί των οδών Κεφαλληνίας 1 και Διονύσου 42, Ο.Τ. 212 – ΖΩΝΗ Ι του παραδοσιακού τμήματος Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς

13 Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας ή μη ονομασίας ανώνυμης οδού που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή και είναι κάθετη στην οδό Δάσους στην Δημοτική Κοινότητα Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Μακρής

   

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για