17η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού 22.10.20

17η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού 22.10.20

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού μερικής απασχόλησης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
2. Αποδοχή παραίτησης και ορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
3. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» και εκλογή Αντιπροέδρου.
4. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», και εκλογή Αντιπροέδρου.
5. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
6. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2021.
8. Σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 120 της Κοινότητας Χολαργού, για καθορισμό χρήσης Εκπαίδευση – Νηπιαγωγείο, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου επί της οδού Αριστοτέλους 34-36.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9. 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.
10. Εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) – Μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19, όπως κυρώθηκαν με τους Ν. 4690/2020 και 4722/2020 σχετικά με τις συμβάσεις μίσθωσης του Δήμου.
11. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της αύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (άρθρο 113 Ν. 1892/1990).
12. Ορισμός δικαιούχων και χορήγηση κινητών τηλεφωνικών γραμμών και συσκευών και καθορισμός
ανώτατου ορίου δαπάνης.
13. Έγκριση πρακτικών της από 02-10-2020 συνεδρίασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών
και αμφισβητήσεων.

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

14. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:• Κοινότητα Παπάγουα. Ελλησπόντου 45.• Κοινότητα Χολαργού
α. Χίου 18 & Βιτάλη,
β. Σαρανταπόρου 76.

v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

15. Απολογισμός 26ου Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού.
16. Εξέταση αιτήματος της κας Ηλέκτρας Βυτινιώτη, για μείωση μισθώματος κυλικείου εντός του 1ου
Δημοτικού Σχολείου Χολαργού.
17. Εξέταση αιτήματος της κας Δημητρούλας Μάστορη, για μείωση μισθώματος κυλικείου εντός του 2ου –
3ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού.
18. Εξέταση αιτήματος της κας Αγγελικής Βεργάδου, για μείωση μισθώματος κυλικείου εντός του 4ου
Δημοτικού Σχολείου Χολαργού.
19. Εξέταση αιτήματος της κας Νικολέττας Γεωργαλή, για μείωση μισθώματος κυλικείου εντός του 1ου
Δημοτικού Σχολείου Παπάγου.
20. Εξέταση αιτήματος του κου Ιωάννη Τζαφαλιά, για μείωση μισθώματος κυλικείου εντός του 2ου
Γυμνασίου Χολαργού.
21. Εξέταση αιτήματος του κου Ευάγγελου Τσέλιου, για μείωση μισθώματος κυλικείου εντός του Α΄ Λυκείου
Χολαργού.
22. Εξέταση αιτήματος του κου Ιωάννη Ζερτοπούλη, για μείωση μισθώματος κυλικείου εντός του
Γυμνασίου – Λυκείου Παπάγου.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για