17η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 21.10.2020

17η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 21.10.2020

Σας καλούμε στην 17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-10-2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με:

 

 • το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» – ΦΕΚ 55/11-3-2020,

 • την υπ’αρ. 18318/13-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση Συλλογικών οργάνων των δήμων και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19»,

 • το άρθρο 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» – ΦΕΚ 75/30-3-2020,

 • την υπ’αρ. 40/31-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»,

– την υπ’αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των

δήμων»,

 • την υπ΄αρ. 60249/22-9-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Συνεδριάσεις

δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού», με τα εξής θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 07-10-2020

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60΄

(40΄ερωτήσεις – τοποθετήσεις και 20΄απαντήσεις) + 15΄των πολιτών

Δ. Έκτακτα θέματα

Ε. Τακτικά θέματα

 1. Μεταβίβαση αρμοδιότητας στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την περ.2, παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/12-10-2020.

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

 1. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. .

 1. Διόρθωση – τροποποίηση της 186/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 1. Επί της υπ’ αριθ. 31/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί επικαιροποίησης της υπ΄ αριθμ. 41/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για «Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP, επί της οδού Ηροδότου στη συμβολή της με τις οδούς Κρυστάλλη και Βασ. Βουλγαροκτόνου και επί της οδού Κουντουριώτου στη συμβολή της με την οδό Ηροδότου στην Κηφισιά».

 1. Επί της υπ’ αρ. 32/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί επικαιροποίησης της υπ΄ αριθμ. 42/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για «Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP, επί της οδού Ευρώτα στη συμβολή της με την οδό Αηδόνος στην Κηφισιά».

 1. Επί της υπ’ αρ. 37/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί επικαιροποίησης της υπ΄ αριθμ. 53/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για την «Μονοδρόμηση της οδού Μ. Μπότσαρη, στο τμήμα μεταξύ των οδών Όθωνος και Αχαρνών με ταυτόχρονη απαγόρευση διέλευσης οχημάτων άνω των 3,5 τόνων».

 1. Επί της υπ’ αρ. 40/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί επικαιροποίησης της υπ΄ αριθμ. 68/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την «Μονοδρόμηση της οδού Εσπέρου στο τμήμα μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Χελιδονούς, της οδού Πλειάδων στο τμήμα μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Αριστείδου και της οδού Θεμιστοκλέους σε όλο το μήκος της».

 1. Επί της υπ’ αρ. 41/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί επικαιροποίησης της υπ΄ αριθμ. 69/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για τη «Μονοδρόμηση της οδού Εκάλης, στο τμήμα μεταξύ των οδών Βασ. Αλεξάνδρου και Σαρανταπόρου».

 1. Επί της υπ’ αρ. 42/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί επικαιροποίησης της υπ΄ αριθμ. 70/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για την «Αντιδρόμηση της οδού Ελπίδος στην Κηφισιά».

 1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη ονομασίας της οδού, η οποία βρίσκεται στην περιοχή «Υπόλοιπο Βαρειές», μεταξύ των Ο.Τ. 26-27-35-42-47-49-52 και 28-29-36-48-50-53, η οποία σήμερα χαρακτηρίζεται ως πάροδος Τσόκρη.

 1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη ονομασίας της οδού, η οποία βρίσκεται στην περιοχή «Βαρειές», μεταξύ των Ο.Τ. Γ954- Γ957 – Γ958 – Γ962 – Γ963 και των Γ955 – Γ956 – Γ959 – Γ961 – Γ965 – Γ966 και εκτείνεται από την οδό Ρέμβης έως την οδό Παλλήνης.

 1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη ονομασίας του πεζόδρομου, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή «Βαρειές», μεταξύ των Ο.Τ. 945 – 946 – 949 – 950 – 953 και των 947 – 948 – 951 – 952 και εκτείνεται από την οδό Γ. Λύρα έως την οδό Ρέμβης.

 1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη μετονομασίας της οδού «1η Πάροδος Μουστάκα» σε οδό «Μιχάλη Κανακάκη».

 1. Επί αιτήματος για την έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Αθλητικού Συλλόγου ΑΟΠΚ (βόλεϊ).

 1. Τροποποίηση της υπ’αρ. 619/2017 απόφασης του Δ.Σ. για την επανακατάταξη της αθλητικής εγκατάστασης Δημοτικό Γήπεδο «Φώτης Βαρδαξής».

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και επιστροφή εγγυητικής επιστολής του έργου «Αποπεράτωση του κτηρίου της αποθήκης της αρχαιολογικής συλλογής στο τρίγωνο Φραγκοπούλου».

 1. Λήψη απόφασης για παράταση της μίσθωσης ακινήτου επί της Λεωφόρου Κηφισίας 220, στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες του Κ.Ε.Π. Κηφισιάς.

 1. Λήψη απόφασης για την υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Λήψη απόφασης για ενεργοποίηση πρόσβασης υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κηφισιάς στην Υπηρεσία Alpha Web Banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

 1. Επί των εισηγήσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, για ανάκληση προηγούμενων αποφάσεων του Δ.Σ., την εκ νέου ανάθεση και τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρων.

 1. Επί των εισηγήσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, που αφορούν την ανάθεση και τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για