18η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού 29.10.20

18η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού 29.10.20

 

 

Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2019 Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για