18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 19.06.2018

18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 19.06.2018

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη συνδιοργάνωσης διήμερης εκδήλωσης με το Σύλλογο Ποντίων Ελευσίνας «ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ» για μουσικοχορευτική παράσταση με όργανα, παρουσιάσεις και αφηγήσεις παραμυθιών στην Ποντιακή Λαλιά και παιχνίδια της αλάνας.

 2. Συζήτηση για την πρόταση του Νόμου Κλεισθένης.

 3. Συζήτηση – Ενημέρωση για τις αντικειμενικές αξίες στο Δήμο Ελευσίνας.

 4. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από τον Δήμο μας, μηνός Μαϊου 2018 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

 5. Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 6. Εκλογή τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 7. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών της δραστηριότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. «Αισχύλεια 2018».

 8. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών της δραστηριότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. «Περιβαλλοντική Ακαδημία».

 9. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών της δραστηριότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. «Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής».

 10. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών της δραστηριότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. «Θερινή Παιδική Κατασκήνωση».

 11. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της δαπάνης εκτυπώσεων εντύπων – φακέλων αλληλογραφίας με το λογότυπο του Δήμου (μπλόκ πράξης βεβαίωσης παραβάσεων ΚΟΚ για την Δημοτική Αστυνομία).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας Συντήρησης και επισκευής λοιπού κεφαλαιακού μηχανολογικού εξοπλισμού, ξυλουργικών μηχανημάτων κ.λ.π.

 2. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας αυτοκινούμενων αναρροφητικών σαρώθρων.

 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 4. Έγκριση ή μη του από 20-3-2018 πρακτικού της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων (παρ. 8 ά. 7 του Ν.2307/95 και παρ. 3β ά. 17 του Ν. 3491/2006).

 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρων των σχολικών συγκροτημάτων του 3ου, 8ου και του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας και του Γυμνασίου Μαγούλας για την υλοποίηση του Προγράμματος «Θερινή Παιδική Κατασκήνωση της Κ.Ε.Δ.Ε. έτους 2018».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για