18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.07.2017

18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.07.2017

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», καιΈγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας εταιρείας «Ελευσίνα 2021 Α.Ε.».

 

 1. Έγκριση επί της κυκλοφοριακής σύνδεσης στην ιδιοκτησία ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΟΚΑ στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, επί αγροτικής οδού.

 2. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την διενέργεια ελέγχου οικονομικών καταστάσεων έτους 2016 της Κ.Ε.Δ.Ε.

 3. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από του αποδέκτες των υπηρεσιών της δραστηριότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. «Αισχύλεια 2017».

 4. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από τον Δήμο μας, μηνός Μαίου 2017 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

 5. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης με τίτλο: «Αμοιβή γραφείου μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης πρακτικών των συνεδριάσεων Πολιτικών Οργάνων».

 6. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης με τίτλο: «Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών (σακούλες απορριμμάτων)».

 7. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του συνολικού συμβατού χρόνου της μελέτης: «Οριοθέτηση ρεμάτων Σούρες & Λούτσας».

 8. Λήψη απόφασης για την παράταση της συνολικής προθεσμίας υποβολής της μελέτης: «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής ΠΕ7 του Δήμου Ελευσίνας»

 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 10. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας για την Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων Δημοτικού ΚΔΑΥ.

 11. Λήψη απόφασης για την ανάγκη Συντήρησης και Αναβάθμισης του Λογισμικού του Δήμου Ελευσίνας.

 1. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ελευσίνας για την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης garage που απαιτείται για την έκδοση άδειας Δόμησης που αφορά ανέγερση «Νέου Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Ελευσίνας»

 2. Διαγραφές βεβαιωμένων τελών φόρων & δικαιωμάτων .

 3. Επί αιτήματος ομάδας της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για παραχώρηση χώρου.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για