18η Τακτική, Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 2. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2023.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 3. Επί της υπ΄αρ. 48/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Νέας Ερυθραίας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Καυγαλάκης
 4. Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής για τις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» έτους 2023.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος της «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» κ. Παντελεάκης
 5. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου έως 31/12/2025 στο πλαίσιο υλοποίησης από το Δήμο Κηφισιάς του Ευρωπαϊκού Ανταγωνιστικού Προγράμματος έργου «One Step Open Digital Building Logbook Solution» (openDBL) – σε ελληνική απόδοση «Επιδεικνύοντας τα οφέλη του ψηφιακού ημερολογίου κτηρίων» – από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γεν. Γραμματέας κ. Χαριτοπούλου
 6. Έγκριση επιχορήγησης Α΄ δόσης Αθλητικών Συλλόγων και Πολιτιστικών Συλλόγων έτους 2023.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρέπης
 7. Παρουσίαση και έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κηφισιάς έτους 2023, για τα αδέσποτα ζώα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 & 11 του Ν. 4830/2021 και άρθρο 75 του Ν. 3463/2006.
  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Αντιδήμαρχος κ. Βλάχου
 8. Επί του υπ΄αρ.: 13831/31-03-202 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την τοποθέτηση καμπινών, για τις ανάγκες του έργου Fiber to The Home – FTTH, κατόπιν του υπ΄αρ.: 11984/21-03-23 αιτήματος της εταιρείας «COSMOTE».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης
 9. Επί του υπ΄αρ.: 12675/24-03-2023 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την έγκριση εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακών καμπινών για τις ανάγκες του έργου «Επέκταση Δικτύου Οπτικών Ινών στον Δήμο Κηφισιάς», κατόπιν του υπ’αρ. 11456/17-3-2023 αιτήματος της ΔΕΗ Α.Ε. .
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης
 10. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2020».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης
 11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης
 12. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2022».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης
 13. Έγκριση 10ης παράτασης εργασιών του έργου: «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – (ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ)» με αναθεώρηση.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης
 14. Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της από 12/01/2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV011977368) του Δήμου με την εταιρεία ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΔΟΜΙΚΗ».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αυλήτης
 15. Επί της υπ΄αρ.12636/24-03-2023 εισήγησης του Τμ. Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων, Προστίμων & Παραβόλων για τη διαπίστωση της αναγκαιότητας διαγραφής τέλους διαφήμισης ετών 2012, 2013 & 2014, κατόπιν δικαστικής απόφασης.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αυλήτης
 16. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης με την εταιρεία ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «ECOLIGHT».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αυλήτης
 17. Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη εμπορικού καταστήματος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, στο ακίνητο επί της οδού Κασσαβέτη 4Α, Ο.Τ. 40, Ζώνη ΙΙ Παραδοσιακού Τμήματος Πόλης του Δήμου Κηφισιάς.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς
 18. Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη εμπορικού καταστήματος παροχής προσωπικών υπηρεσιών, (υπηρεσίες μανικιούρ – πεντικιούρ), στο ακίνητο επί της οδού Παπαδιαμάντη 1, Ο.Τ. 79, Ζώνη ΙΙ, του Παραδοσιακού Τμήματος Πόλης του Δήμου Κηφισιάς.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς
 19. Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη εμπορικού καταστήματος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, στο ακίνητο επί της οδού Λεωφ. Κηφισίας 232, Ο.Τ. 41, Ζώνη ΙΙ του Παραδοσιακού Τμήματος Πόλης του Δήμου Κηφισιάς.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς
 20. Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη εμπορικού καταστήματος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, (καφέ, ζαχαρωδών, ξηρών καρπών) στο ακίνητο επί της οδού Κασσαβέτη 3, Ο.Τ. 81, Ζώνη ΙΙ του Παραδοσιακού Τμήματος Πόλης του Δήμου Κηφισιάς.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για