18η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 08.11.2017

18η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 08.11.2017

Συνεδρίαση 18η

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 08.11.2017 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
(Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
1. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στον Άξονα 2 «Αστική αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.
2. Λήψη απόφασης για την κάλυψη από ιδίους πόρους τού επιπλέον ποσού από την χρηματοδότηση των έργων: «Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλατείας Φανερωμένης – Παρέμβαση στη πλατεία Αγ. Τριάδος» και «Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου παιδικής χαράς οδού Περικλέους (Κ. Καρανανλής)» στον Άξονα 2 «Αστική αναζωογόνηση 2017», του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές Σχολικών μονάδων.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους, στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, από την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 έως και το Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2017 και διάθεση σχετικής πίστωσης.
5. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου.
6. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τη διενέργεια των δράσεων ευαισθητοποίησης – δικτύωσης και ενημέρωσης, στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΣΠΑ: “Κέντρο Κοινότητας – Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Φαρμακείο”.
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7. Έγκριση του από 30.10.2017 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου.
8. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικός) του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, έτους 2016».
v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
9. Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων επί των οδών:
• Ανατολικής Ρωμυλίας 18
• Κωνσταντινουπόλεως 24Α

Χολαργός, 03.11.2017


Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για