18η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 18.07.2018

18η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 18.07.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 18-07-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 18η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

    Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 27-6-2018 (15η ειδική και 16η τακτική).

    Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

    Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

    Δ. Έκτακτα θέματα

Ε. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2018.

 1. Επί της 9/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς που αφορά: «Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί της οδού Αραβοσιτά, στη συμβολή της με την οδό 1η Μάη, στην Κηφισιά».

 1. Επί της 10/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς που αφορά: «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Χαρ. Τρικούπη και Μπακογιάννη στην Κηφισιά».

 1. Τροποποίηση σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων μηχ/κού δικτύου Διοικητικών – Οικονομικών υπηρεσιών (SW & HW, σε βάρος του K.Α. 10.6699.06 .

 1. Έγκριση 4ης παράτασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ».

 1. Αποχώρηση του Δήμου από το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή αιτήματος για πρακτική άσκηση του σπουδαστή του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Ζωγράφου με την ειδικότητα του Τεχνικού Δασικής Προστασίας στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

 1. Επιστροφή ποσού 1.790,52€, έγκριση δαπάνης και διάθεση αντίστοιχης πίστωσης λόγω λανθασμένης χρέωσης.

 1. Επιστροφή ποσού 32,64€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 1. Επιστροφή ποσού 85,82€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 1. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών ύψους 3.091,20€ από τον 951/2015 χρηματικό κατάλογο, λόγω ολοσχερούς εξόφλησης.

 1. Διαγραφή οφειλής από ανείσπρακτα ΔΕΗ ποσού 686,36 €.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 255,00 από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 420,00 από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 2.644,05€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Έγκριση για καταστροφή άχρηστων υλικών.

 

    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    του Δημοτικού Συμβουλίου

    ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για